Twinkle | Digital Commerce

Overleven? Pas u aan!

2017-05-26
  • 1:35

Een kleine duizend kilometer buiten de kust van Ecuador liggen de Galapagos Eilanden. Ze zijn gevormd door vulkanische uitbarstingen en altijd geïsoleerd geweest van de kust.

Door: Cor Molenaar

De dieren op de eilanden zijn er bij toeval terechtgekomen, met de golfstroom mee gezwommen vanuit de zuidpool, of met de wind mee gevlogen. Mensen wonen er pas een paar honderd jaar, waardoor de dieren zich onbekommerd, zonder natuurlijke vijanden hebben kunnen ontwikkelen. En dit was een openbaring voor Darwin. Dieren die niet bang zijn voor mensen of andere dieren, maar die zich ook hadden aangepast aan hun (barre) omgeving om te kunnen overleven. Volstrekt anders dus dan die in de rest van de wereld. Er zijn zelfs dieren die alleen op deze eilanden voorkomen (endemisch). Dit leidde tot zijn evolutietheorie in zijn boek 'Origin of species' (1859): it are not the strongest of species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.

En dan denk ik aan de grote veranderingen die zich de laatste vijftien jaar in ons leven voltrekken. Internet, dat een totaal nieuw platform is, met eigen regels, gewoonten en gedrag. Maar ook een platform met totaal nieuwe aanbieders, zonder historie maar met eigen producten en diensten, eigen regels. Bedrijven die het commerciële spel totaal anders spelen met klanten die dit geweldig vinden.

Deze nieuwe wereld vraagt ook om aanpassingen. Vooral voor al die internetbedrijven. Niet langer is afzet of productdenken de basis voor commercieel succes, maar klantdenken. Organisaties die niet in voldoende mate willen of kunnen veranderen, zullen niet (meer) succesvol zijn. De dieren evolueerden om te overleven of stierven uit. Ook bedrijven zullen dit doen of hebben niets te zoeken op internet. Maar het is een proces van jaren. Alle kans dus nog voor bedrijven, oud en nieuw, om te overleven en spelregels voor de toekomst te maken.


Prof. dr. Cor Molenaar is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 7-2008