Twinkle | Digital Commerce

Nieuwe algemene voorwaarden opgesteld

2017-11-11
  • 1:54

De correcte methode

Met de inhoud van de algemene voorwaarden zit het niet altijd even goed. Daar komt hopelijk verandering in wanneer Thuiswinkel.org met een eigen set voorwaarden komt, die is opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond.

Tekst: Steven Ras

Het streven is dat alle leden deze algemene voorwaarden per 1 januari 2009 hanteren. De algemene voorwaarden kunnen nog zo goed in elkaar steken, de webwinkelier heeft er weinig aan als ze onjuist 'ter hand worden gesteld'. Hij of zij loopt dan namelijk het risico dat de klant artikelen in de algemene voorwaarden vernietigt. Daarom is het belangrijk om, ten aanzien van deze terhandstelling, aan de volgende wettelijke vereisten te voldoen:

1. De algemene voorwaarden moeten vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant kenbaar worden gemaakt. Denk hierbij aan een link.
2. De klant moet de mogelijkheid hebben om de algemene voorwaarden op te slaan voor latere kennisneming. Dat kan bijvoorbeeld door ze aan te bieden als een pdf-document. Informeer de klant dan ook dat hiervoor een pdf-lezer noodzakelijk is.

In de praktijk
Hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? Bijvoorbeeld zo:
[v] 'Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van naam webwinkel (link naar de voorwaarden, waarin de mogelijkheid is opgenomen om deze te downloaden) en ben bekend met de inhoud daarvan.' Het is gebruikelijk dat een klant niet verder kan winkelen zonder deze vink te plaatsen.

Nieuwe wetgeving
Op dit moment is het niet mogelijk om de algemene voorwaarden langs elektronische weg ter hand te stellen wanneer de overeenkomst zelf niet langs elektronische weg tot stand komt. Daar komt verandering in met een wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend. In dat wetsvoorstel is het volgende bepaald: wanneer de overeenkomst niet langs elektronische weg tot stand komt, kunnen de algemene voorwaarden niet via het internet ter hand worden gesteld, tenzij de klant hiervoor uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven.
In het wetsvoorstel wordt verder bepaald dat een elektronische onderhandse akte mogelijk is. Over de mogelijkheden van een dergelijke akte kunt u meer lezen in Twinkle 3-2008 (pagina 25) of online: Twinklemagazine.nl/juridisch1.aspx.
Stel uw vraag

Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de -juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel een vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nlDit artikel verscheen eerder in Twinkle 4-2008