Twinkle | Digital Commerce

Zoover.nl gaat internationaal

2017-05-26
170130
  • [nieuws]
  • 0:48

Beoordelingssite Zoover.nl zoekt het steeds verder over de landsgrenzen. Om die ambitie gestalte te geven heeft het een internationale tak opgericht.

Vorig jaar keek Zoover.nl al nadrukkelijk om zich heen. Met vijftig miljoen bezoekers van de Nederlandse website vindt het bedrijf het tijd voor Europese expansie. De website voor hotelbeoordelingen kent ondertussen een Duitse, Engelse, Belgische, Franse, Zweedse, Spaanse en Deense variant. De Italiaanse en Poolse website volgen binnenkort en het verlanglijstje bevat de namen van Portugal, Finland, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland.

De database van Zoover bevat ondertussen 450.000 beoordelingen. De Europese uitbreiding moet dit aantal binnen een jaar opdrijven tot een miljoen. Om alle beoordelingen te vertalen, heeft Zoover zeventig vertalers in dienst. Die vertalen de reviews desgewenst in twintig verschillende talen.
De internationale tak van de beoordelingssite vestigde zich in Utrecht, de Benelux tak blijft in het vertrouwde Nijmegen. Zoover International streeft naar een eigen kantoor in elk land waar het actief is.