Twinkle | Digital Commerce

Geen relatie tussen bricks en clicks?

2017-05-26
  • 0:57

In de laatste ‘Forum’ (opinieblad van VNO-NCW) lees ik een achtergrondartikel over de ontwikkeling - of eigenlijk stilstand – van ‘de fysieke winkel’: er komt steeds meer winkelruimte bij, maar leegstand en verpaupering dreigen omdat maar heel weinig nieuwe winkels zich vestigen. Gemeenten en projectontwikkelaars worden opgeroepen van inzicht te veranderen: ‘Ze moeten ophouden zich blind te staren op nieuwbouw en in plaats daarvan hun aandacht richten op sanering en vernieuwing van bestaande winkelgebieden’, is de oplossing van de Nationale Winkelraad, MKB Nederland en het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel.

Het stuk beschrijft wat er in tien jaar tijd allemaal wel niet structureel mis is gegaan en waarom uitbreiding van het aantal vierkante meters winkelruimte niet meer mogelijk is. In heldere taal en schitterend onderbouwd (deels via onderzoek) ook. Maar er wordt met géén wóórd gerept over een mogelijke reden voor de stilstand van de fysieke winkel: de opkomst en ontwikkeling van de webwinkel in die tien jaar. Vreemd, want dat zal toch wel een rol(letje) hebben gespeeld. Lijkt mij tenminste...

Kwestie van struisvogelpolitiek (kop in het zand en alleen maar naar eigen zaken kijken) of heeft de webwinkelier echt niks te maken gehad met de ontwikkeling/terugloop van de fysieke winkel?