Twinkle | Digital Commerce

Voorlopig akkoord over voorstel ‘recht op reparatie’

2024-02-02
1000562
  • 1:33

EU-onderhandelaars hebben een voorlopig akkoord bereikt over een wetsvoorstel dat tot doel heeft de hoeveelheid afval te verminderen en de reparatiesector te versterken door productreparaties toegankelijker en kosteneffectiever te maken.

De overeengekomen regels verduidelijken de verplichtingen voor fabrikanten en moedigen consumenten aan om de levenscyclus van een product te verlengen door middel van reparatie. Op de nieuwssite van het Europees Parlement worden de belangrijkste maatregelen van de overeenkomst opgesomd:

• een verplichting voor de fabrikant om gewone huishoudelijke producten zoals wasmachines, stofzuigers en zelfs smartphones te repareren, met de mogelijkheid om in de loop van de tijd meer producten aan de lijst toe te voegen;
• een verplichting voor consumenten om geïnformeerd te worden over de reparatieplicht van een fabrikant;
• mogelijkheden voor consumenten om een apparaat te lenen terwijl hun eigen apparaat wordt gerepareerd of als alternatief te kiezen voor een refurbished apparaat;
• gratis online toegang tot indicatieve reparatieprijzen;
• een extra verlenging van één jaar van de wettelijke garantie voor gerepareerde goederen.

Daarnaast zullen fabrikanten reserveonderdelen en gereedschappen tegen een redelijke prijs beschikbaar moeten stellen. Ook werd overeenstemming bereikt over een verbod voor fabrikanten om contractuele clausules, hardware- of softwaretechnieken te gebruiken om reparaties te belemmeren. Ze mogen met name het gebruik van tweedehands of 3D-uitgegeven reserveonderdelen door onafhankelijke reparateurs niet belemmeren.

De onderhandelaars waren het erover eens dat elke lidstaat ten minste één maatregel zal moeten invoeren om reparatie te bevorderen, zoals reparatievouchers en -fondsen, informatiecampagnes, reparatiecursussen of steun voor door de gemeenschap geleide reparatieruimtes, of, in overeenstemming met de bestaande regels inzake belastingheffing, een verlaging van het BTW-tarief op reparatiediensten.

Zodra de richtlijn door zowel de Raad als het Parlement is aangenomen en in het Publicatieblad van de EU is gepubliceerd, hebben de lidstaten 24 maanden de tijd om deze in nationaal recht om te zetten.

Lees ook: ‘Recht op reparatie’ (Twinkle 5 2023)