Twinkle | Digital Commerce

Welke technologieën kleuren de toekomst van digital commerce?

2022-12-20
1000562
  • [onderzoek]
  • 3:09

De technologische mogelijkheden voor bedrijven in digital commerce nemen dagelijks toe. In een markt met steeds weer nieuwe oplossingen is het lastig om tussen de bomen het bos te blijven zien. Een groep experts van ShoppingTomorrow heeft zich daarom gebogen over de vraag: welke technologieën maken de komende jaren écht het verschil in digital commerce?

De deskundigen vormen de expertgroep Futureproof Technologies for B2X (Digital) Commerce, voorgezeten door Valantic en gehost door Spryker. Het is één van de 25 expertgroepen in het tiende onderzoeksjaar van ShoppingTomorrow.

Wat is futureproof?

Om antwoord te kunnen geven op de vraag welke technologieën toekomstbestendig zijn, is een definitie van dat begrip nodig. Volgens de expertgroep is een digital commerce-technologie futureproof als ze voor minimaal vijf jaar de processen weet te ondersteunen die nodig zijn om aan de klantverwachting te kunnen voldoen. In de praktijk gaat het daarbij om het vinden van de juiste balans tussen twee factoren: flexibiliteit en stabiliteit, verschillende kanten van dezelfde medaille.

Bullshitbingo

In de markt wemelt het volgens de experts van de technologische oplossingen die ‘helemaal futureproof’ claimen te zijn, terwijl ze in de praktijk vooral een hype faciliteren. Sommige oplossingen kunnen zelfs zo op de ‘bullshitbingokaart’, stelt de expertgroep. Daarbij gaat het om oplossingen die te mooi klinken om waar te zijn en dat feitelijk ook zijn. Dat deze toch aftrek vinden is te verklaren door een combinatie van het zogenoemde ‘shiny object-syndroom’ bij afnemers – marketeers of e-commercemanagers willen graag iets nieuws, terwijl de markt daar niet aan toe is – en leveranciers die oude wijn in nieuwe zakken verkopen.

Gartner Hype Cycle

De Hype Cycle for Digital Commerce van het Amerikaanse onderzoeks- en adviesbureau Gartner biedt jaarlijks een indicatie van de relevantie en toekomstbestendigheid van technologieën. Maar de expertgroep tekent aan dat deze geen rekening houdt met organisatiespecifieke uitdagingen en processen. “Het kan dus goed zijn dat een technologie voor de ene organisatie slechts een hype is, maar voor de andere juist futureproof. De Gartner Hype Cycle dient daarom slechts te worden gebruikt als eerste verkenning, waarna een RFP-traject (request for proposal) noodzakelijk is.”

Vier futureproof technologieën

In hun bluepaper geven de experts vier technologieën het predicaat ‘futureproof’. Ze zijn primair gericht op de infrastructuur tussen systemen en de eigenschappen van systemen.

  • MACH (Microservices based, API-first, Cloud-native SaaS, Headless): creëert een flexibele en open IT-infrastructuur dankzij losse, eenvoudig te koppelen en upgraden componenten in het IT-landschap.
  • Hyperpersonalisatie: faciliteert een zo persoonlijk mogelijke ervaring in alle gebruikte kanalen, met behulp van bijvoorbeeld een customer data platform (CDP) en een slim algoritme.
  • Conversational: met name in servicegerichte processen, denk aan klantenservice, kunnen chatbots of voice search een schaalbare en kostenbesparende oplossing bieden voor de toekomst.
  • Low-code en no-code platforms: zorgen ervoor dat organisaties steeds minder afhankelijk worden van bijvoorbeeld de IT-afdeling voor relatief kleine aanpassingen, waardoor het beheer eenvoudiger en toekomstbestendiger wordt.

Op de bullshitbingokaart

Vier andere technologieën annex discussies kunnen volgens de experts op de bullshitbingokaart: Progressive Web Apps (PWA’s), het metaversum, Artificial Intelligence (AI) en best-of-breed versus monolith. In de bluepaper beschrijven zij uiteraard waarom.

Weerstand wegnemen

Investeren in futureproof technologie gaat vaak gepaard met weerstand in de organisatie, veelal tot frustratie van e-commercemanagers en marketeers. Aan het einde van de bluepaper benoemt de expertgroep factoren die de weerstand veroorzaken en mogelijke oplossingen om deze weg te nemen.

Bluepaper over futureproof technologies

De bluepaper over futureproof technologies is, net als alle andere bluepapers uit dit jubileumjaar, gratis te downloaden op de website van ShoppingTomorrow. Dat is het actieve en exclusieve Nederlandse netwerk voor digital professionals, uitgegroeid tot de innovatiemotor van initiator Thuiswinkel.org.

Twinkle besteedt de komende tijd aandacht aan de bevindingen van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow. De expertgroepen publiceerden hun conclusies half oktober in de bundel: ‘Be the change – Durf te dromen, durf te doen’. Op de site van ShoppingTomorrow zijn de bluepapers gratis te downloaden. Samenvattingen daarvan vind je in ons dossier.