Twinkle | Digital Commerce

Gebruiksvergoeding bij ontbinding overeenkomst

2022-05-18
1120630
  • [tips]
  • 1:50

Wanneer je een webwinkel runt, heb je automatisch te maken met verschillende wet- en regelgeving. Ank van Heeringen werkt sinds 2005 als jurist bij Thuiswinkel.org en bespreekt in haar artikelen voorbeelden uit de praktijk.

De consument

Ik heb in 2018 een nieuwe televisie gekocht. Na 33 maanden vertoont het beeldscherm zwarte doffe plekken. Ik ben zeer zuinig op mijn televisie, die nu op het meest essentiële deel, het scherm, gebreken heeft. Ik wil dat de koopovereenkomst wordt ontbonden én ik wil mijn complete aankoopbedrag terug.

De ondernemer

De consument kan geen aanspraak maken op koopontbinding tegen teruggave van het volledige aankoopbedrag. Op grond van de Uneto-VNI-tabel bedraagt de gemiddelde gebruiksduurverwachting van deze televisie 48 maanden. Uitgaande hiervan én een ongestoord gebruik van 33 maanden, kan hij bij een ontbinding van de koopovereenkomst aanspraak maken op gedeeltelijke terugbetaling. Dit bedrag hebben wij bepaald op grond van 33/48 x het aankoopbedrag. Dit hebben we aangeboden maar hiermee gaat hij niet akkoord. Wij hebben aan onze verplichtingen voldaan en verzoeken om de klacht af te wijzen.

De commissie

Wij hebben ons gericht op het onderzoek van (voorheen) Uneto-VNI, dat zich specifiek richt op de problematiek van de non-conformiteit. De tabel vermeldt de te verwachte levens-/gebruiksduur. Wij sluiten ons bij deze richtlijn aan. Voor dit apparaat is de gemiddelde gebruiksduurverwachting vier jaar. Wij vinden het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan. Hoewel bij herstel of vervanging van een product in beginsel geen vergoeding van een consument gevraagd mag worden, is dat anders bij ontbinding van de overeenkomst, met name als een consument geruime tijd onbelemmerd gebruik heeft kunnen maken van het product. In dat geval is het redelijk om een gebruiksvergoeding toe te passen. De klacht is ongegrond.

Mijn oordeel

Dit is interessant. Niet alleen de gebruiksvergoeding, maar ook het feit dat het oordeel komt dat de terechte klacht ongegrond is. Dat is het gevolg van een artikel uit het reglement van de commissie. De commissie kan de oplossing, die door de verkoper aan de consument werd voorgesteld voordat deze het geschil bij de commissie aanhangig maakte, maar die door de consument niet werd geaccepteerd, bindend opleggen onder ongegrondverklaring van de klacht. Doe hier je voordeel mee!

Ank van Heeringen
Jurist Thuiswinkel.org

Wil je reageren op dit artikel of heb je zelf een vraag, stuur dan een mail naar ankvanheeringen@thuiswinkel.org