Twinkle | Digital Commerce

Arbeidsinspectie: werkomstandigheden flitsbedrijven ondermaats

2022-05-04
1000562
  • 1:47

De Nederlandse Arbeidsinspectie constateert in een uitgebreid rapport dat flitsbezorgers regelmatig wetten en regels overtreden en ontwijken. De overtredingen gaan zowel over de arbeidsvoorwaarden als de arbeidsomstandigheden.

Volgens de inspectie vermijden sommige platforms werkgeversverantwoordelijkheid door (schijn)zelfstandigheid. Daardoor ontwijken de flitsbedrijven de verplichtingen uit de arbeidswetten en de verplichte afdracht van sociale premies en belastingen. Daarnaast maakt de inspectie zich ook zorgen om de mate waarin werkende worden verzekerd en de werkomstandigheden bij de bedrijven

Misstanden

In november en december van 2021 heeft de Arbeidsinspectie verkennende inspecties uitgevoerd door heel Nederland bij veertien verschillende distributielocaties van vier flitsbedrijven. Daarbij werden verschillende misstanden geconstateerd. Zo zitten de distributielocaties veelal in oude panden die niet geschikt zijn als opslag- of winkellocatie. ‘De gangen zijn smal, producten moeilijk bereikbaar, er worden geen geschikte arbeidsmiddelen gebruikt. Dit kan leiden tot valgevaar en fysieke belasting,’ aldus het rappot.

Ook zijn er gevaren op het gebied van bezorging, zo noemt de inspectie aanrijdgevaar en agressie en geweld. Daarnaast ervaren bezorgers een hoge werkdruk omdat bestellingen binnen korte tijd afgeleverd moeten worden. Bovendien is er sprake van fysieke belasting, bijvoorbeeld door zware rugtassen.

Wetten en regels

Naast de arbeidsomstandigheden waarin de flitsbezorgers werken, uit de inspectie ook zorgen over de arbo-wetten en regels die niet of slecht worden nageleefd. Zo werden er onder andere meldingen ontvangen over onderbetaling, werktijden en werkomstandigheden. Daarnaast zouden de bedrijven niet genoeg op de hoogte zijn over de voor hen relevante wet- en regelgeving. Buitenlandse bezorgers zijn bijvoorbeeld niet altijd in het bezit van de juiste werkvergunning, en ‘dat leidt tot risico’s op misstanden als illegale tewerkstelling en zwart werk,’ aldus het rapport.

Verre van volwassen

De Arbeidsinspectie roept flitsbezorgers op om hun focus te leggen op goed werkgeverschap en niet alleen op het vergroten van marktaandeel. ‘De flitsbezorgers groeien onstuimig, hebben een zeer aanwezige marketing en zijn ook gericht op het beïnvloeden van de politiek-maatschappelijke opinie. Echter, hun arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden zijn verre van volwassen. Dit is zorgelijk.’

De NOS nam contact op met enkele flitsbezorgers. Flink zegt al in gesprek te zijn met de Arbeidsinspectie en geeft aan te werken volgens een cao. Getir zegt zich niet te herkennen in de aantijgingen en wil graag een gesprek met de inspectie aangaan.