Twinkle | Digital Commerce

Thuiswinkel.org aan gemeenten: ‘Bied ruimte voor nieuwe online innovaties’

2022-03-02
1000562
  • 1:11

Thuiswinkel.org doet, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, een oproep aan gemeenten om de digitale lokale economie te omarmen. ‘Online en offline kunnen niet meer zonder elkaar.’

De branchevereniging wil samen met de gemeenten gaan werken aan thema’s als het maken van ruimte voor nieuwe retail, het reduceren van afval en oplossingen die gericht zijn op de krappe arbeidsmarkt. ‘Ook voor een vitale binnenstad moeten we vooral kijken naar hoe online en offline elkaar versterken. In plaats van zaken te verbieden, roepen we op om samen te werken aan oplossingen zoals het verduurzamen van bezorgopties en het goed inpassen van zogenaamde dark stores’, stelt directeur Marlene ten Ham, die daarmee verwijst naar gemeentes die worstelen met dark stores van flitsbezorgers.

Gemeentebesturen worden opgeroepen om in hun coalitieakkoorden rekening te houden met nieuwe retail, verpakkingen en afval en de arbeidsmarkt. Zo wordt geconstateerd dat papiercontainers nog niet zijn aangepast aan het veranderende aanbod en wordt aan beleidsbepalers en regelgevers gevraagd niet zozeer bevreesd te zijn voor nieuwe ontwikkelingen als (flits)fietskoeriers en duurzame verzendmethoden, maar deze juist te omarmen.

De branchevereniging heeft deze week een manifest naar de gemeenten gestuurd. ‘We hopen van harte dat zij onze aanbevelingen meenemen tijdens en vooral na de gemeenteraadsverkiezingen als de coalitieakkoorden worden gesloten’, besluit Ten Ham. ‘Wij gaan dit manifest opvolgen en komen met lokale projecten en initiatieven, zoals het terugdringen van verpakkingsmaterialen.’