Twinkle | Digital Commerce

‘Meer steden worstelen met flitsbezorgers’

2022-02-15
1000562
  • [nieuws]
  • 0:57

Naast Amsterdam en Rotterdam blijken ook Den Haag, Groningen, Arnhem en Amstelveen maatregelen te treffen om flitsbezorgers in de steden te reguleren.

Dat blijkt uit een rondgang van NRC. De steden bereiden maatregelen voor die ervoor moeten zorgen dat de dark stores van de flitsbezorgers in delen van de steden kunnen worden verboden. Het gaat dan voornamelijk over dark stores die zich in winkelcentra of woonwijken bevinden. Daar ervaren omwonenden vaak overlast.

Gemeenten zitten daarmee in hun maag. Amsterdam en Rotterdam grepen eerder al naar hardere maatregelen en besloten de komst van nieuwe dark stores voorlopig te blokkeren. Den Haag, Groningen, Arnhem en Amstelveen willen nog niet zover gaan, maar willen vooral de dark stores kunnen weren uit de binnensteden. Volgens NRC zijn er nog eens vier gemeenten die mogelijkheden onderzoeken om stappen te ondernemen tegen de komst van nieuwe dark stores, maar hebben daar nog geen besluit over genomen. Dit gaat om Almere, Enschede, Delft en Leiden.

In een reactie laten Flink en Gorillas weten het niet eens te zijn met de werkwijze van de gemeenten en open te staan voor een dialoog.