Twinkle | Digital Commerce

Thuiswinkel.org: ‘Regeerakkoord biedt kansen voor digitalisering en innovatie’

2021-12-17
1000562
  • [nieuws]
  • 1:16

Thuiswinkel.org is in hoofdlijnen tevreden met het nieuwe regeerakkoord. Volgens de branchevereniging geeft de coalitie ruim baan aan digitalisering en innovatie.

De organisatie is vooral te spreken over dat er voor het eerst een paragraaf over digitalisering in het regeerakkoord is opgenomen. Ook de aangekondigde investeringen in digitale infrastructuur worden goed ontvangen. ‘Het kabinet gaat terecht mee in de Brusselse visie op platformen, mededinging en data.’

In het regeerakkoord staat ook dat wordt geïnvesteerd in nieuwe technologieën. Ook daar is de sector bij gebaat, stelt Thuiswinkel.org. ‘Continue innovatie in AI, Voice, hard- en software is ook voor de digitale commerce van groot belang.’ Ook wordt er meer aandacht geschonken aan regelgeving rondom digitale identiteit.

Naast technologie wordt ook ingezet op het bestrijden van online fraude en corruptie bij logistieke knooppunten. Daarnaast wordt extra ingezet op het Digital Trust Center (DTC) en het Nationaal Cyber Security Center (NCSC), waardoor aanvallen en hacks beter aangepakt moeten worden. Volgens Thuiswinkel.org is die aankondiging erg goed nieuws, maar moet er maatwerk komen om de burger te beschermen, ook moet het mogelijk gemaakt worden dat bedrijven zich tegen fraudeurs kunnen wapenen.

De branchevereniging is daarnaast te spreken over de duurzaamheidsambities die in het akkoord staan. Het nieuwe kabinet wil ook werken aan de tekorten op de arbeidsmarkt. Thuiswinkel.org vraagt zich wel af of er voldoende aandacht is voor de hoger opgeleide digital workforce. ‘We verwachten van een nieuw kabinet meer ambitie en hulp aan organisaties en sectoren die moeite hebben om leven lang ontwikkelen te faciliteren.’