Twinkle | Digital Commerce

ABN: webshops, deel data voor behoud logistieke controle

2018-08-03
1000562
  • 1:08

Webwinkeliers zouden er goed aan doen om zogeheten 'control towers' in te zetten om de regie te houden over hun logistieke stromen.

Dat stelt ABN Amro in een analyse. In een control tower worden alle gegevens van ketenpartners gecentraliseerd en slim ingeregeld. De bank stelt dat logistiek vaak een lastig punt is voor webwinkeliers. Zij moeten er voor zorgen dat er een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van producten is, op het juiste moment en op de juiste plek, en het liefst ook nog goedkoop. Daarnaast komt nog dat de consument kritischer is geworden. Want: de klant bepaalt, en leveringen vinden plaats op het moment en locatie zoals de klant wil, aldus ABN Amro.

Minder ritten

De bank ziet control towers als oplossing voor die complexiteit. Zij worden gezien als slimme oplossing voor het optimaliseren en controleren van de logistieke stromen. In elke stap van de keten wordt informatie in die 'tower' opgenomen, waardoor iedereen inzicht krijgt in voorraadbeheer, transportplanning, warehousemanagement en personeelsplanning. Hierdoor kan onder meer het aantal ritten door bundeling worden verminderd, zo valt te lezen in de analyse.

Werk samen

Hoewel de control tower in de analyse als mogelijke oplossing naar voren komt, merkt de bank dat niet iedereen staat te springen om informatie te delen. ABN Amro roept 'de keten' dan ook op om actiever samen te werken.