Twinkle | Digital Commerce

Het redesign van … Van Boxtel hoorwinkels

2018-04-09
980551
  • 4:04

E-commerce organisaties vertellen over hun nieuwe websitedesign. Wat is er veranderd, vergeleken met de oude site? Wat zijn de verwachtingen? Was het geplande budget toereikend? En welke lessen heeft het project opgeleverd? Voor deze make-over sprak Twinkle met Frans Story, algemeen directeur van Van Boxtel hoorwinkels.

Kun je kort iets vertellen over de online geschiedenis van Van Boxtel hoorwinkels?

‘De voorgaande website werd in 2011 ontwikkeld. Met die site wilden we vooral informatie verstrekken aan bestaande en nieuwe klanten. Het genereren van leads of verkopen was een secundair doel. Deze website bevatte een locatieafhankelijke homepage, zodat de bezoeker automatisch naar de lokale pagina van een vestiging in de buurt geleid werd. Dit sloot volledig aan op de lokale benadering die wij hanteren in onze communicatie. Header, visuals en headlines speelden in op het gewenste eindresultaat van de gebruiker. Toen in 2014 de webshop werd gelanceerd, aanvullend op de bestaande website, werd het doel om rechtstreeks te kunnen verkopen belangrijker; denk bijvoorbeeld aan een online assortiment hoortoestelbatterijen.’

Waarom een nieuwe website?

‘Een jaar geleden zijn we een rebranding traject ingegaan. Aan de basis daarvan staat een onderzoek naar ervaringen en behoeften onder 2.400 respondenten. Het resultaat is een nieuwe huisstijl en een nieuw winkelconcept. Daarbij konden de website en webshop natuurlijk niet achterblijven. Zo bleek een website die goed functioneert op mobiele devices een belangrijke behoefte, maar stond ook het maken van verschillende soorten afspraken op het wensenlijstje van onze klant.’

Is alleen het ontwerp van de website gewijzigd of zijn er functionaliteiten aan toegevoegd?

‘Er is een volledig nieuwe website gemaakt. Voor elke fase van de customer journey is er plaats om informatie te vinden of actie te ondernemen. Zo is er informatie voor een oriënterende klant die meer wil weten over gehoorverlies, maar ook voor de zoon/dochter die voor zijn vader/moeder aan het kijken is. We maken onderscheid tussen klanten die bekend zijn met het dragen van een hoortoestel en mensen die voor de eerste keer met een audicien in aanraking komen. En dan is er nog de doelgroep die het gehoor wil beschermen en die weer een heel andere benadering verlangt. De nieuwe website biedt voor iedere consument een passende manier om met ons in contact te komen. Daarmee hebben we ook invulling gegeven aan het doel meer leads te generen. Voor de webshop is op dit moment alleen een nieuw design doorgevoerd, een meer ingrijpende aanpak volgt mogelijk later.’

Het doel om rechtstreeks te kunnen verkopen werd belangrijker

Wat zijn de verwachte verbeteringen van de nieuwe website?

‘We verwachten dat de website meer mensen bereikt doordat er veel meer informatie te vinden is voor alle fasen in de customer journey. Al vanaf de eerste oriënterende fase kunnen we consumenten bekend maken met onze winkels en diensten. Daarbij is het erg makkelijk om een vrijblijvende afspraak te maken via de vernieuwde site. Voor mensen die al iets verder zijn in hun klantreis, blijft de drempel dus laag. De eerste resultaten laten al zien dat veel meer mensen hier gebruik van maken dan bij de voorgaande website. Nog steeds is er veel ruimte om de lokale winkels een podium te geven, wat vanuit onze lokale communicatiestrategie belangrijk is. Met mooie duidelijke pagina’s kunnen we op termijn elke winkel een eigen online gezicht geven.’

Is de website extern of intern ontwikkeld?

‘De site is zowel extern als intern ontwikkeld. Met behulp van een extern ontwikkeld platform kunnen we intern heel flexibel met de website werken. Daardoor zijn we in staat om met online specialisten uit eigen stal de website van A tot Z zelf in te richten. Het grote voordeel hiervan is dat de kennis van de branche op de goede manier kan worden gecombineerd met de specialistische kennis die nodig is om een goed functionerende website neer te zetten. Bovendien biedt deze opzet de mogelijkheid om de website zonder hoge kosten te maken en te kunnen blijven evolueren.’

Is het geplande budget overschreden?

‘Ondanks dat het een flink project was, zijn we goed binnen budget gebleven. En omdat we dus zelf de site konden inrichten, hoefden we ook geen extra kosten te maken als gedurende het project ideeën of concepten toch wijzigden. De deadline is hierdoor echter wel overschreden. De website is ruim een maand later live gegaan dan de bedoeling was.’

Wat zijn achteraf gezien de lessen?

‘In het eerste concept van de nieuwe website was de versie waarmee we live zouden gaan, nog redelijk minimaal. Aangezien de site volledig nieuw is gebouwd en gebruikmaakt van een nieuw cms, was het niet mogelijk oude content over te dragen. Het resultaat zou zijn dat we er op sommige gebieden op achteruit zouden gaan. Om dit te voorkomen, werd het initiële concept uitgebreid, hetgeen voor een langere ontwikkeltijd zorgde.’

Er is veel meer informatie te vinden voor alle fasen in de customer journey

Welke nieuwe stappen wil Van Boxtel in de nabije toekomst maken met de nieuwe website?

‘De komende tijd staat in het teken van het optimaliseren van de huidige content. Door gebruik te maken van de feedback die we dagelijks van onze bezoekers krijgen, kunnen we steeds beter inspelen op wat de klant verwacht. Zo lanceren we binnenkort een nieuwe versie van de online hoortest.’