Twinkle | Digital Commerce

Thuiswinkel.org: 'ePrivacy Verordening uitgesteld'

2017-12-11
1000562
  • [nieuws]
  • 1:31

De ePrivacy Verordening die momenteel ontwikkeld wordt in Brussel, laat naar alle waarschijnlijkheid nog een tijd op zich wachten. Webwinkeliers krijgen in 2018 nog niet te maken met de nieuwe privacyrichtlijn, die een aanvulling vormt op de AVG.

Dat concludeert Thuiswinkel.org op basis van een gelekt voortgangsverslag uit Estland, de EU-lidstaat die momenteel de scepter zwaait over regulering rondom online privacy van consumenten. De ePrivacy Verordening, een herziening van de huidige richtlijn die al uit 2009 stamt, brengt veel haken en ogen met zich mee: de wet moet de vele vernieuwingen die in de tussentijd in elektronische communicatie zijn doorgevoerd, dekken.

Datagegevens uit communicatie

De Europese Commissie wil de verordening zoveel mogelijk laten aansluiten bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt. De aparte richtlijn is specifiek ontworpen om de fundamentele rechten en vrijheden van consumenten op het gebied van online privacy te waarborgen.

Volgens Thuiswinkel.org bevat de ePrivacy Verordening 'essentiële bepalingen voor online zaken', waaronder regels met betrekking tot cookies, direct marketing en metadata. De wet trekt juridische verschillen met betrekking tot het omgaan met privacy op handelsgebied recht tussen Europese lidstaten en levert volgens de belangenkoepel daardoor voordeel op voor de e-commerce sector. In oktober keurde een commissie van het Europarlement een conceptvoorstel ervoor goed.

Aanpassingen

Thuiswinkel.org pleitte eerder dit jaar voor enkele wijzigingen van de nieuwe richtlijn, ten gunste van e-commerce spelers. Onder meer zou de belangenvereniging graag zien dat de ePrivacy Verordening zich enkel richt op vertrouwelijkheid van privé-informatie; afspraken over persoonsgegevens zijn al vastgelegd in de AVG, aldus de organisatie. Ook zouden derde partijen moeten delen in de uitzondering op toestemmingsplicht voor cookies en moet regelgeving rondom in browsers ingebouwde toestemming worden versoepeld.