Twinkle | Digital Commerce

ShoppingTomorrow: 'Je bent agile of je bent er niet meer'

2017-05-28
180101
  • [nieuws]
  • 1:58

De expertgroep Agile Organisaties stelt in een nieuwe bluepaper dat als bedrijven er niet alles aan doen om agile te worden, de kans groot is dat ze er straks niet meer zijn. De groep heeft zes kernpunten opgesteld als houvast voor bedrijven die zich wendbaarder en flexibeler willen maken.

'Zo is het belangrijk dat bedrijven snel en vaak kunnen leveren,' zegt Denny de Waard, partner bij Prowareness en voorzitter van de expertgroep. 'Hiertoe is een multidisciplinair team nodig met zo min mogelijk afhankelijkheden buiten het team. Het is belangrijk om de focus te hebben op wat dichtbij en bekend is, steek dus niet te veel tijd en energie in een langetermijnplanning.'

Toegevoegde waarde
Ook het maken van waardegedreven keuzes is belangrijk voor agile organisaties: alle werkzaamheden moeten waarde toevoegen aan de visie en strategie van de organisatie, aldus de experts. Retailers kunnen deze waarde uitwerken in concrete kortetermijndoelstellingen, waardoor ieder team begrijpt welke waarde hun inspanningen toevoegen aan een product of dienst. Daarnaast houdt agile werken in dat er snel geleerd en bijgesteld moet kunnen worden: bedrijven moeten continu feedback blijven gebruiken om hun prestaties te verbeteren.

Radicale transparantie
Organisaties moeten radicale transparantie geven, luidt het advies: dat is nodig om zicht te hebben op de voortgang van het product, de focus van het team en de geleverde waarde voor de klant. Op deze manier kan elk individu altijd over alle informatie beschikken die nodig is om zijn werk goed uit te voeren. Ook het 'losmaken van ondernemerschap in mensen' is een belangrijk aspect binnen flexibele organisaties. Dit moet in alle lagen van de organisatie zitten zodat er snel en adequaat op veranderingen ingespeeld kan worden.

Geen doel op zich
'Agile werken is alleen kansrijk als een team zich volledig kan storten op zijn kerntaak: het leveren van waarde', stelt Wiger Middelkamp, Engagement Lead bij Prowareness en lid van de expertgroep. 'Daarom is het essentieel dat ook de randvoorwaarden goed zijn verzorgd. Ten slotte mag agile werken nooit een doel op zich zijn. De organisatiedoelstelling dienen altijd centraal te staan, alleen dan leidt agile tot een grotere kans op succes.'

Dit artikel is onderdeel van een reeks over de bluepapers van ShoppingTomorrow op deze site. Op de site van ShoppingTomorrow zijn de bluepapers van de verschillende expertgroepen los te downloaden.