Twinkle | Digital Commerce

ODR-platform voor geschillenbeslechting live

2017-11-11
180101
  • 0:60

Het platform voor Online Dispute Resolution (ODR) van de Europese Unie is geopend. Er is nu een centraal loket op internet voor internationale geschillenbeslechting over webaankopen. Webwinkels zijn verplicht om op hun sites te verwijzen naar het platform.

Het ODR-platform beoogt klachten over online aankopen in Europa goedkoop, uniform en snel op te lossen. Omdat dit buiten de rechter om gebeurt, wordt gesproken over alternatieve geschillenbeslechting (internationaal afgekort tot ADR). De drempelverlaging moet cross-border e-commerce binnen de de EU aanjagen.

Via platform naar geschillenorgaan
Consumenten én bedrijven kunnen in hun eigen taal een klacht indienen over een online aan- of verkoop. Het platform verwijst de klager door naar een nationaal geschillenorgaan. Dit orgaan handelt de procedure online en binnen negentig dagen af, is te lezen op de site van het Europees Consumenten Centrum (ECC). Als consument en ondernemer er ondanks deze bemiddelingspoging niet uitkomen, staat altijd de juridische weg nog open. Het ECC is het ‘ODR-contactpunt’ in Nederland.
 
Lees ook: ADR en ODR: geschillen beslechten buiten de rechter om (8 januari 2016)