Twinkle | Digital Commerce

Verbinding

2017-05-26
180101
  • 3:09

Verbinding is een begrip dat je de laatste tijd vaak tegenkomt, in de breedste zin van het woord. Maar wat is dat, verbinding? En hoe verhoudt het zich tot het werkveld van e-commerce professionals?


Door de jaren heen heb ik gemerkt dat verbinding de essentie is voor succesvol ondernemen. Of het nu binnen een startup, een mkb-bedrijf of een grote corporate organisatie is. Echte verbinding begint bij jezelf. Weten wie je bent, waar je blij van wordt, wat je drijft en zeker ook wat je niet drijft. Dat betekent dat je verder gaat dan de schil die eroverheen is gelegd, die jij er in de loop der jaren overheen hebt gelegd. Als gevolg van je opvoeding, je vrienden, je opleiding, je collega’s en ga zo maar door. Het gaat om jouw eigen 'Why'. Waarom ben je hier?

Vanuit de oprechte verbinding met jezelf, en dat is al meer dan een uitdaging, ga je vervolgens de verbinding aan met anderen. En daar kom je van alles in tegen: maskers, eilandjes, ego’s en belangen. Vaak gedreven uit angst; angst om te falen, om niet te voldoen, er niet bij te horen, en zo kun je het lijstje zelf wel aanvullen. Vaak zijn we ons daar niet van bewust en staan we op de automatische piloot. Waardoor er van verbinding weinig sprake is.

Ik dacht altijd dat mijn vakgebied de rode draad is geweest van alle projecten, maar niets blijkt minder waar. De rode draad is verbinding.

Verbinding en organisatie
Zodra er binnen de organisatie een digitale tak wordt opgetuigd, stuit dat naast enthousiasme ook op weerstand. Vaak onbewust. Er komt een kanaal bij, maar wat houdt dat in voor de taken en verantwoordelijkheden van de mensen binnen de bestaande organisatie? Wie is er verantwoordelijk voor het merk, voor de klant, voor de website, de webshop, de marketing en de communicatie?

Het ‘oude’ denken in termen van een organigram werkt dan vaak vertragend, omdat er wordt gedacht in hokjes en afdelingen. 

Als je niet in staat bent daar doorheen te breken, krijg je er een extra uitdaging bij tijdens het implementeren van een digitale strategie. Een strategie die aan alles raakt binnen je organisatie. Want social media is digitaal, maar voor een klant die in de winkel staat en zich wil uiten, is het gewoon een kanaal. Daarnaast kom ik de angst van offline retailers voor kannibalisatie ook nog regelmatig tegen. Retailers zijn dan nog niet in staat om te zien dat ook daar de klant niet meer denkt in kanalen, maar zich gewoon op zijn tijd en locatie wil informeren of een aankoop wil doen.

De basis ligt bij de verbinding intern, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste agendapunt. Toch staat het nooit op de agenda, omdat we bezig zijn met de inhoud en het verdedigen van onze belangen.

Verbinding en klant
Indien die verbinding er wel is en er vanuit klantperspectief wordt gedacht, kan er een synergie ontstaan die veel verder reikt. Eén die bijdraagt aan een succesvolle digitale integratie. Denken vanuit de integrale klantbehoefte leidt tot hele nieuwe vormen van samenwerken. Waarbij wellicht de traditionele functieomschrijving overboord kan. 

De term agile werken is niet nieuw, maar het toepassen van agile werken is van een hele andere orde. Daar loopt het in de praktijk nog wel eens spaak, maar dat is niet erg. Het is een organisch leerproces waarin iedereen opnieuw leert kijken naar samenwerking en waardecreatie. Belangrijk is dat iedereen open staat voor een nieuwe benadering.

Digitale kanalen worden ingezet om te verbinden, om contact te maken en om te delen. Die verbinding omvat alle kanalen, zowel off- als online. Als je het op een holistisch niveau bekijkt, kan het traditionele denken in ‘hokjes’ worden vervangen en ontstaat er ruimte voor nieuwe manieren van communiceren, door alle kanalen heen.

Vanuit je eigen 'Why' ga je de verbinding aan met collega’s, partners en klanten.

Je gaat dan terug naar de kern en je begint bij waarom je hier bent. Als persoon en als bedrijf. Dan is er ruimte voor oprechte verbinding.