Twinkle | Digital Commerce

Maak uw webformulieren minder vermoeiend: 12 tips

2017-05-27
180101
  • 2:56

Het invullen van een webformulier is niemands favoriete bezigheid. De invoervelden zijn hordes die klanten moeten nemen om bij u te kunnen kopen bijvoorbeeld. U doet er goed aan het hordelopen zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de klant.

Het Britse e-commerce marketingbureau Ometria zette een aantal bruibare tips voor ‘less tiresome’ webformulieren op een rij. U vindt ze hieronder:

1. Markeer optionele velden in plaats van verplichte
Mensen zijn van nature bereid veel informatie prijs te geven. Als wordt benadrukt welke informatie per se moet worden ingevuld (bijvoorbeeld door de tekst ‘verplicht veld’ en/of een sterretje) zullen mensen echter geneigd zijn zich tot die velden te beperken. Uit onderzoek blijkt dat klanten meer van de niet-verplichte velden zullen invullen als juist die zijn gemarkeerd


2. Valideer op dezelfde regel

Laat klanten direct weten dat ze een invoerveld niet goed (of juist wel goed) hebben ingevuld, niet pas na een verzendpoging. Twitter biedt een goed voorbeeld:

3. Gebruik slimme defaults
Typen is vermoeiend. Probeer daarom waar mogelijk dingen vooraf in te vullen (defaults), bijvoorbeeld als u het e-mailadres van een klant kent. Geolocatie aan de hand van een IP-adres stelt u in staat om vast een voorselectie te maken uit een lijst met landen:

4. Lijn invoervelden uit
Klanten dwingen tot het maken van visuele sprongetjes is een regelrechte ‘design no-no’, schrijft Ometria’s Hannah Stacey. Zet invoervelden recht onder elkaar. De tekst rechts uitlijnen is beter dan links uitlijnen:

6. Zorg voor minder 'clutter' met informatieve pop-ups
Klanten zitten niet te wachten op een visuele stormbaan, stelt Stacey. Om het formulier enerzijds zo clean en clutter-free mogelijk te houden en anderzijds toch hulp bij het invullen te bieden, werken steeds meer e-commerce partijen met dynamische pop-ups. Ze verschijnen ofwel na het selecteren van een veld ofwel na een mouse-over op een icoontje. Zie hieronder een voorbeeld van Topshop:

6. Ben duidelijk over wat u gaat doen met de gevraagde informatie
Persoonlijke gegevens vertegenwoordigen waarde en uw klanten zullen terughoudend reageren bij geen of onvoldoende uitleg. Overvraag ook niet (‘Hoe heeft u van ons gehoord?’ is zo’n voorbeeld). Bij het opvragen van een telefoonnummer is het goed om aan te geven wanneer u dat zou gebruiken, zoals Argos doet:


7. Laat gebruikers niet nóg een gebruikersnaam onthouden
In plaats van een gebruikersnaam kunt u ook slechts het e-mailadres vragen van klanten. Dat is per definitie uniek en het hoeft niet speciaal te worden onthouden. Als u toch een gebruikersnaam nodig heeft, kunt u klanten in het vervolg de optie bieden om met hun e-mailadres in te loggen.

8. Laat mensen weten hoe ver ze zijn met invullen
Het wordt als een best practice beschouwd om lange formulieren uit te smeren over meerdere pagina’s. Maak in dat geval voldoende duidelijk in welke ‘invulfase’ de klant zich bevindt, bijvoorbeeld visueel:

9. Test CAPTCHAS
CAPTCHAS bieden een goede methode om mensen van machines te kunnen onderscheiden. Test altijd de impact van zo’n CAPTCHA, omdat het toch drempelverhogend werkt. U kunt de drempel zo laag mogelijk houden door niet om ingewikkelde codes te vragen, maar bijvoorbeeld een logische vraag te stellen of beeldherkenning te gebruiken:

 
10. Maak uw calls to action duidelijk
Laat shoppers duidelijk weten wat er gebeurt als ze op een button klikken. U kunt het effect van keuzes direct zichtbaar maken aan de hand van zogenoemde auto-updates:

11. Maak velden voor betaalinformatie herkenbaar voor de klant
Zorg voor herkenbaarheid. Hak een invoerveld voor een zestiencijferige creditcardcode bijvoorbeeld in vieren, net als op de kaart zelf. Gebruik nummers van maanden in plaats van namen.

12. Stel het afleveradres standaard in als factuuradres
Dit kan shoppers een hoop tijd en ergernis schelen.


Bron: Ometria.com