Twinkle | Digital Commerce

Uitdagingen in 3 smaken

2017-05-26
180101

In de eerste periode van dit jaar zijn de nieuwe plannen, ideeën en uitdagingen ons weer om de oren gevlogen. Wilt u sommige dingen ook helemaal anders gaan doen? Wilt u aan uw winstgevendheid of groei werken? Moeten uw klanten loyaler worden, uw website sneller? Of doet u niet aan plannenmakerij?

Op het moment van schrijven ben ik vier grote bedrijven aan het helpen met hun e-commerce operatie. Het zijn zeer uiteenlopende bedrijven en alle vier in een zeer verschillende levensfase van hun e-commerce activiteiten. De kleinste is pas vrij recent begonnen en zit nu nog onder een miljoen euro omzet per jaar. De grootste gaat in de komende twee jaar waarschijnlijk de 1 miljard (!) grens doorbreken. De operaties zijn navenant, van een klein team tot een gigantische organisatie.

De uitdagingen van deze bedrijven liggen dichter bij elkaar dan hun omzet en levensfase zouden doen vermoeden. Eigenlijk zijn er maar drie smaakjes aan uitdagingen beschikbaar. De eerste is beter inzicht in de totale operatie krijgen. Dit kan gerealiseerd worden door de beschikbare data beter te ontsluiten en te structureren. Belangrijk hierbij is de keuze voor welke cijfers écht belangrijk zijn en hier naar leren kijken. Doel hiervan is natuurlijk de omzet en winstgevendheid doen stijgen. De tweede is assortiment en productinformatie. Wat moeten we aanbieden en hoe kunnen we dit zo goed mogelijk aan onze klanten presenteren? Deze twee elementen zijn misschien wel de belangrijkste conversiedrijvers van een online winkel en worden nogal eens onderschat. Het feit dat alle partijen waar ik bij betrokken ben bezig zijn met een pim-selectie zegt misschien al genoeg. De derde, wat eigenlijk misschien de eerste had moeten zijn, is het beter begrijpen van de behoefte van de klant en hier beter op aansluiten. Wie zijn onze klanten en hoe kunnen we er voor zorgen dat we ze beter bedienen in onze winkel? Dit met als doel om ze vaker terug te laten komen en meer te laten kopen.

Herkent u uw grootste uitdaging hierin? Of heeft u heel andere uitdagingen? Ik ben zeer benieuwd. 

Deze bijdrage verscheen eerder in Twinkle 1-2015.