Twinkle | Digital Commerce

Webwinkeliers hebben nog even voor aanpassing bestelknoppen

2017-11-11
207166
  • 2:02

De meeste Nederlandse e-commerce bedrijven moeten de bestelknoppen op hun sites aanpassen, volgt uit nieuwe Europese regels. Webwinkeliers hebben nog ruim een halfjaar om hun buttons gereed te maken.


Duitse online ondernemers moeten al even voldoen aan (onder andere) regels over bestelknoppen, die bij onze oosterburen eerder in nationale wetgeving zijn verankerd. De buttons van Duitse webwinkels moeten zijn voorzien van de woorden ‘Zahlungspflichtig bestellen’ of tekst met dezelfde strekking.

13 december wordt 13 juni
Twinkle schreef anderhalf jaar geleden dat de relevante richtlijn op 13 december 2013 in Nederland moet zijn geïmplementeerd. Die datum, over precies een week, wordt niet gehaald. Maarten Braun van ICTRecht laat desgevraagd weten. ‘Nederland is zoals wel vaker te laat. De officiële datum dat de verkopers moeten voldoen aan de nieuwe regels is 13 juni. Dit is ook in de Europese richtlijn vastgelegd als uiterste datum. Deze datum staat vooralsnog wel vast en ik ga er van uit dat dit ook gewoon zo blijft.’

Vernietigbaar
Als dat inderdaad zo is, treedt de nieuwe richtlijn consumentenrechten medio juni in werking. De regels uit Brussel hebben tal van gevolgen voor Nederlandse webwinkeliers, waar de ‘bestelknopoplossing’ er één van is. Een tekstuele toevoeging aan de buttons moet duidelijk maken dat een klik leidt tot een directe financiële verplichting. Ontbreekt ze, dan is een overeenkomst vernietigbaar en is klant niet aan een bestelling gebonden. Zo moet worden voorkomen dat consumenten ongewild ergens aan vast komen te zitten.

‘Bestelling met betalingsverplichting’
In het Nederlandse wetsvoorstel, dat nog moet worden goedgekeurd, wordt expliciet de volgende tekst voor op de buttons gesuggereerd: ‘Bestelling met betalingsverplichting’. Hieronder vindt u de hele passage over de bestelknoppen uit het voorstel:

De handelaar richt zijn elektronische bestelproces op zodanige wijze in dat de consument een aanbod niet kan aanvaarden dan nadat hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Indien de aanvaarding geschiedt door gebruik van een knop of soortgelijke functie, is aan de vorige zin voldaan indien bij het plaatsen van de bestelling in niet voor misverstand vatbare termen en op goed leesbare wijze blijkt dat de aanvaarding een betalingsverplichting jegens de handelaar inhoudt. Een knop of soortgelijke functie wordt daartoe op een goed leesbare wijze aangemerkt met een ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een betalingsverplichting jegens de handelaar inhoudt. De enkele zinsnede «bestelling met betalingsverplichting» wordt aangemerkt als een dergelijke ondubbelzinnige verklaring. Een overeenkomst die in strijd met dit lid tot stand komt, is vernietigbaar.’