Twinkle | Digital Commerce

Haal actiegerichte inzichten uit event tracking

2017-05-28
180101
 • 4:01

Met event tracking in Google Analytics kunt u de gebeurtenissen op uw website monitoren. Daarbij kunt u denken aan een chat-gesprek of afgespeelde video.Tekst: Gerard Rathenau


In een eerder artikel heb ik beschreven hoe u event tracking kunt instellen. De voltooide gebeurtenissen op uw site kunt u vinden binnen Google Analytics onder gedrag → topgebeurtenissen. In dit artikel ga ik in op enkele praktische inzichten die u hieruit kunt halen. Welke gebeurtenissen geven u actiegerichte inzichten om de conversie van uw webwinkel te verbeteren?

1. De invulvelden op uw formulieren
2. Video’s binnen uw webshop/website
3. Het scrollgedrag op uw pagina’s
 
Ik gebruik het onderstaande meetscript om het doormeten van gebeurtenissen te automatiseren:


Hiermee kunt u de volgende gebeurtenissen doormeten:

 • De invulvelden op uw formulieren
 • Filteropties
 • Video’s
 • Scrolldiepte
 • Pdf downloads
 • Uitgaande links

Om dit script te gebruiken hoeft u alleen uw UA-nummer en uw domeinnaam aan te passen en te plaatsen i.p.v. uw reguliere Google Analytics script.


1. Invulvelden op formulieren

Het doormeten van de invulvelden op uw formulieren kan een website zeer actiegerichte inzichten opleveren:

 • Welke invulvelden vullen de bezoekers in? Slaan bezoekers bijvoorbeeld niet-verplichte invulvelden over?
 • Op welke invulvelden haken de bezoekers af?
 • Hoe doorlopen de bezoekers uw formulier? Tussen welke invulvelden switchen ze regelmatig?

Waar vindt u deze data?
Onder ‘gebeurtenissen’ kunt u een bepaald formulier selecteren. Bijvoorbeeld onderstaand berekeningsformulier:

 

Nu kunt u de interactie met uw invulvelden op dat formulier bekijken:

In bovenstaand screenshot ziet u dat relatief weinig bezoekers de niet-verplichte invulvelden ‘onderdeel’ en ‘aankomstdatum’ invullen. Dan kunt u zich afvragen of u deze invulvelden niet beter kunt weglaten uit de boekingsmodule.

Vervolgens kunt u dit ook gaan vergelijken met het totale aantal bezoeken op uw formulier:

 
Welke learning kunt u hieruit halen?
 • Welk percentage van de bezoekers heeft überhaupt interactie met de invulvelden van uw formulier?

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat slechts 38 procent van de bezoekers interactie heeft met de invulvelden van het formulier.


2. Meet uw video’s door met event tracking
Ook video’s kunt u met event tracking doormeten. Voor YouTube en Vimeo kunt u dit doen met bovenstaand meetscript. Wat voor inzichten kunt u hieruit halen?

 • U kunt zien hoeveel bezoekers de video bekijken
 • U kunt afgekeken video’s als doel instellen. Hoeveel bezoekers kijken uw video werkelijk af?
 • U kunt zien wat de bezoekers doen na het bekijken van uw video. Verlaten ze de site of gaan ze op zoek naar aanvullende content?
   

Hoeveel conversies leveren uw video’s eigenlijk op?
Afgekeken video’s blijft natuurlijk een microdoel. U verdient er geen geld mee. Uiteindelijk wilt u natuurlijk weten of de bezoekers, door het bekijken van uw video, ook een product bestellen in uw webshop. Om dit te achterhalen dient u het volgende segment aan te maken:
 

 
 


Daarnaast kunt u ook een vergelijking maken tussen wel en geen converterende bezoekers via uw video:

  
Hieruit kunt u de volgende conclusies trekken:
 • Bij slechts 2 procent van de site-bezoeken wordt gebruik gemaakt van de video op de site
 • De betrokkenheid van de videobezoekers is veel hoger dan het site-gemiddelde
 • Het conversiepercentage van de videobezoeken is hoger dan het site-gemiddelde

Wat kunt u hiervan leren?
 • Kijk kritisch naar het rendement van uw video. Zet het totale aantal conversies af tegen de productiekosten voor de video
 • Test verschillende typen video’s naast elkaar. Bijvoorbeeld een promotievideo versus een productvideo. Welk type video is verantwoordelijk voor meer bestellingen?
 • Bekijk het bezoekpad na de video view. Hoeveel bezoekers haken er direct af? Welke content bekijkt de bezoeker na het zien van uw video? Dit kan u relevante input verschaffen om een call-to-action button onder de video te plaatsen. 

3. Hoeveel content bekijkt de bezoeker?

U wilt natuurlijk ook weten of uw content inspeelt op de wensen/doelen van de bezoekers. Met de gebeurtenis ‘scrolldiepte’ kunt u bepalen welk percentage van de content de bezoeker daadwerkelijk bekijkt. Voorbeeld: zijn de bezoekers die  meer dan 50 procent van de content bekijken verantwoordelijk voor meer conversies dan de bezoekers die minder dan  50 procent van de content bekijken? Via onderstaand segment kunt u deze informatie achterhalen:


 

Welke inzichten kunt u hieruit halen?

 • De meerderheid van de bezoekers bekijkt minder dan 50 procent van de content.
 • Het conversiepercentage voor de bezoekers die meer dan 50 procent van de content bekijken, is hoger dan voor de bezoekers die minder dan 50% van de content bekijken.
Wat kunt u hiervan leren?
Communiceer de content waar uw bezoekers naar op zoek zijn!


Samenvattend

Met bovenstaande mogelijkheden krijgt u net wat diepgaandere inzichten over het gebruikersgedrag op uw site:

1. Op welke invulvelden haken uw bezoekers af?
2. Hoeveel bezoekers bestellen in uw webshop na het bekijken van een video?
3. Levert de content boven of beneden ‘de vouw’ meer conversies op?

Kortom: actiegerichte inzichten om te gaan A/B testen!
 
Hieronder vindt u een tutorial over de aanvullende mogelijkheden met event tracking:

Hoe zijn uw ervaringen met event tracking? Ik lees het graag bij de reacties!

Gerard Rathenau is webanalist en Google Analytics trainer bij GAnalytics.