Twinkle | Digital Commerce

De nieuwe segment builder in Google Analytics

2017-05-28
246149
  • 3:24

Gebruikers beschikken sinds kort over de nieuwe segmentatietool van Google Analytics: de segment builder. Deze tool is de opvolger van de ‘geavanceerde segmenten’. De segment builder is een grote vernieuwing binnen Google Analytics: u kunt namelijk op gebruikersniveau segmenten instellen.
   
Tekst:
Gerard Rathenau
  
De segmentatietool van Google Analytics heeft een gedaantewisseling ondergaan. De hele interface is aangepast. U ziet bij binnenkomst meteen het onderscheid tussen ingebouwde en aangepaste segmenten. Ook nieuw is dat u de meest belangrijke segmenten onder ‘Met ster’ kunt plaatsen. Jammer is wel dat dit bij aangepaste segmenten nog niet mogelijk is.


In het totaaloverzicht kunt u  de naam van uw segmenten zien, wanneer ze zijn aangemaakt en de laatste wijziging die is aangebracht. Onder acties kunt u het segment bewerken/kopiëren/delen of verwijderen. Jammer is wel dat u de aangemaakte segmenten alleen met een sjabloon link kunt delen. U wilt de aangemaakte segmenten eigenlijk kunnen delen met de overige gebruikers van uw Google Analytics account. Uw dashboards kunt u namelijk wel rechtstreeks delen met collega’s en/of klanten. Ik hoop dat Google Analytics de optie binnen afzienbare tijd toevoegt.

Analyse mogelijkheden sterk uitgebreid binnen segment builder
Voorheen kon u al segmenteren per sessie (bezoeken) en treffer (interactie), voortaan ook per bezoeker. U kunt nu dus op individueel gebruikersgedrag segmenteren:

Wat is nu het verschil tussen bovenstaande mogelijkheden?

Voorbeeld: een gebruiker besteedt 100 euro verdeelt over 4 bezoeken. In het eerste bezoek besteedt de bezoeker 20 en 10 euro.

Nu gaan we naar de segmentatiemogelijkheden kijken:

We gaan om te beginnen een heel eenvoudig segment aanmaken:

De AdWords bezoeken > 1

Dit kunt u zowel op gebruikers- als bezoekniveau filteren. Ik kies er in dit voorbeeld voor om op gebruikersniveau te filteren:


U krijgt nu ook het onderscheid te zien tussen gebruikers en de sessies (bezoeken) op uw site. Handig!

Aan de rechterkant kun u uw selectie nogmaals bekijken:

Dit krijg u dan te zien in een regulier rapport:

Daarnaast kunt u groepjes maken op basis van tijdsperiode. Voorbeeld: u wilt het gedrag kunnen analyseren vanuit de AdWords bezoeken voor de maanden mei en juni.

* Dan selecteert u als datum van eerste bezoek mei of juni
* U selecteert als verkeersbron medium=cpc 

Met dit rapport kunt u AdWords-bezoekers over 2 maanden met elkaar vergelijken. Daarnaast kunt u over een tijdsperiode van 90 dagen zien of ze ook terugkeren op uw site.

Segmenteer funnel-stappen met de segmentbuilder
De extra mogelijkheden maken de segment builder niet eenvoudiger, maar u kunt wel veel beter het gebruikersgedrag analyseren. De feature ‘reeksen’ is hiervan een goed voorbeeld.  Hiermee kunt u bezoekreeksen gaan segmenteren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

·         * De events op uw site

·         * De formulieren op uw site

U wilt bijvoorbeeld weten of formulieren met de homepage als instappunt beter converteren dan de productpagina als instappunt. Het instellen van een dergelijk segment is vrij eenvoudig:

In bovenstaand voorbeeld ziet u dat er meer bezoekers vanuit de homepage op het brochureformulier terechtkomen.  U ziet echter wel dat de bezoekers vanuit de productpagina meer pagina’s/bezoek bekijken en ook langer actief zijn op de site. Daarnaast is het bouncepercentage hoger vanuit de homepage.  U kunt zichzelf dus de vraag stellen: welke pagina heeft een hogere conversiewaarde?

Ten slotte kunt u ook voorwaarden invoeren voor uw segment. Deze had u ook al in de reguliere geavanceerde segmenten. Toch zijn de mogelijkheden in de segment builder uitgebreider. Ik zal dit laten zien aan de hand van een voorbeeld:

Ik wil graag weten hoeveel gebruikers 500 euro of meer uitgeven vanuit SEO, die minimaal 2 keer de site bezocht hebben. U kunt hiervoor het onderstaande segment gebruiken:

 

Via dit segment ziet u hoe belangrijk SEO voor deze website is. Dit segment is namelijk verantwoordelijk voor > 30 procent  van de transacties met meer dan 500 euro.

Samenvattend
De nieuwe segment builder is niet te vergelijken met de geavanceerde segmenten. Nu kunnen we namelijk op gebruikersniveau segmenten instellen. U kunt dus veel meer gaan sturen op individueel gebruikersgedrag. Dit wil volgens mij iedere marketeer/webanalist: acties kunnen koppelen aan individueel gebruikersgedrag.

Gerard Rathenau is webanalist en Google Analytics trainer bij GAnalytics. Hieronder vindt u een tutorial van hem over de segment builder: