Twinkle | Digital Commerce

Airbnb stuit op regelgeving verhuur in Amsterdam

2017-05-27
180101
  • 1:56

Airbnb, de peer-to-peer site voor hotelkamerverhuur, stuit in Amsterdam op nieuwe regelgeving over de particuliere verhuur van hotelkamers. Het Gerechtshof van Amsterdam besloot dat verhuur via dergelijke sites alleen mogelijk is bij toestemming van de Vereniging Van Eigenaren (vve).

Consumenten treden steeds vaker op als deeltijdondernemer. Zij kunnen via populaire sites als Airbnb een lege kamer of appartement tijdelijk verhuren aan buitenlandse reizigers. Airbnb zorgt voor de koppeling tussen de reiziger en de local en vraagt daar een commissie voor.

Overlast
Tot nu toe waren er geen expliciete regels in ons land over hoe de verhuur van kamers via peer-to-peer sites als Airbnb geregeld moest worden met de Vereniging Van Eigenaren. Nu dient er dus toestemming te worden gevraagd aan de vve. Daarnaast moet de verhuurder zelf thuis te zijn tijdens het verblijf van de tijdelijke huurders. Deze laatste regel is er niet voor niets, aldus vastgoedrecht-advocaat Thomas van Vugt tegen de NOS: ‘Een bepaalde vve in Amsterdam heeft onlangs bezwaar gemaakt toen iemand twee keer in de maand z'n appartement aan toeristen verhuurde en zelf weg was. Toeristen liepen dus met sleutels rond, veroorzaakten geluidsoverlast en niemand kon er wat van zeggen.’

In Amsterdam zijn ongeveer 4.500 vve's. Het merendeel van de Amsterdamse koopwoningen valt onder een vve. 'Tenzij een vve vooraf expliciet schriftelijk toestemming verleent, mag een woningeigenaar zijn eigen woning niet verhuren voor kort verblijf', zegt Van Vugt volgens de Volkskrant. Een tegenvaller voor Airbnb-gebruikers, omdat de gemeente Amsterdam waarschijnlijk strenger gaat controleren op de naleving van de regels. 'De uitspraak is juridisch in de haak, maar dit is een teleurstelling voor veel mensen die in deze barre tijden extra geld proberen bij te verdienen', zegt Van Vugt.

Kritiek uit New York
Airbnb stuitte onlangs in New York op soortgelijke kritiek op het verhuren van tijdelijke woningen aan toeristen. Er kwamen klachten over dat veel verhuurders niet thuis zouden zijn als de woning werd verhuurd aan buitenlanders en dat Airbnb-'gasten' voor overlast zorgden. New York besloot daarom om de klantgegevens van Airbnb-verhuurders in de stad (zo’n 15.000 gebruikers) op te eisen bij Airbnb zelf. Eén van de verhuurders is een petitie gestart om dit te voorkomen. In Amsterdam wil de Amsterdam B&B Association (ABBA) dat de gemeente de gegevens van Airbnb-verhuurders in de stad gaat opvragen bij het Amerikaanse bedrijf, om de verhuur 'transparanter' te maken.