Twinkle | Digital Commerce

Loont het oprichten van een bv voor starters?

2017-11-11
180101
  • 4:01

Of het nu een tijdelijke crisis is, of dat er sprake is van een structurele verandering in de markt, feit blijft dat een eigen bedrijf populair is. Vooral omdat het mogelijk is via internet over de gehele wereld diensten – of producten – aan te bieden vanuit uw eigen huis. Weinig overhead en de koffie is er het best.

Tekst: Maria Mertens

Voor sommigen is het eigen bedrijf een uit de hand lopende hobby of een extra zakcentje. Anderen zijn werkloos geworden en zien hier een mogelijkheid die sneller inkomen kan genereren dan maandenlang sollicitatiebrieven schrijven.

Zodra u besloten heeft om een eigen bedrijf te starten, staat u voor de vólgende keus: welke rechtsvorm? Deze keus is belangrijk in relatie tot financiering van het op te zetten bedrijf en het veilig stellen van uw privévermogen. Ook heeft het consequenties voor de soort belasting die u gaat betalen en op welke wijze het beleid van uw bedrijf wordt gevormd.

Rechtsvorm bij het starten van uw bedrijf
Begint u een bedrijf alléén, dan zijn een eenmanszaak, (flex-)bv of vergelijkbare Europese rechtsvorm de voor de hand liggende opties. Start u met iemand anders een bedrijf, dan neemt de vof de plaats in van de eenmanszaak in het rijtje hierboven.

Een eenmanszaak en vof hebben een lage drempel wat oprichting betreft. Een eenmanszaak bijvoorbeeld hoeft niet meer te kosten dan de inschrijvingskosten bij de Kamer van Koophandel. Als u een eigen bedrijf wilt starten door kleine financiële injecties uit uw privévermogen, is dit het goedkoopste begin.

In deze lowbudgetsituatie weegt een bv niet op tegen de eenmanszaak. Bij een omzet van minder dan een ton per jaar is de eenmanszaak namelijk ook fiscaal voordeliger. Denk aan de ondernemersaftrek en de belastingvoordelen voor startende ondernemers.

Maar u kunt niet altijd beginnen zonder budget. Door het uitgeven van aandelen van een bv krijgt u investeerders, een goed alternatief op het afsluiten van leningen voor uw eerste bedrijfsruimte, machinepark of grondstoffen.

De oude bv en zijn concurrenten
Vroeger was het oprichten van een bv een dure aangelegenheid vanwege het verplichte storten van 18.000 euro startkapitaal met bijbehorende bankverklaring, het antecedentenonderzoek en de accountantsverklaring. Een manier om hier aan te ontkomen was het overnemen van een bestaande bv. Dit is echter niet zonder risico en vergt evengoed een onderzoek en een kapitaal.

Een andere optie was een zaak oprichten in een ander land zoals de Engelse Ltd., LLP. of de Belgische starters-BVBA. De nadelen die daaraan verbonden zijn, is het feit dat u ook de wetgeving van ‘het land van oprichting’ moet volgen wat betreft inschrijving en verantwoording (de jaarlijkse balans). Dat is goed uit te besteden, er zijn veel Nederlandse bedrijven die dit voor u willen doen. Het is echter wel weer een jaarlijkse kostenpost van circa 300 euro.

Maar ja, als een Engelse Limited opgericht kan worden voor amper 500 euro en u daarmee uw privékapitaal veilig kunt stellen zonder 18.000 euro te moeten lenen? Daarom is een buitenlandse rechtsvorm toch een serieuze optie.

De flex-bv
Sinds 1 oktober 2012 kent Nederland een nieuwe bv-vorm die goed concurreren kan met bovengenoemde buitenlandse rechtsvormen: de flex-bv Deze bv is duidelijk bedoeld als uitnodiging van de overheid aan startende ondernemers om bij oprichting van het bedrijf direct voor een bv te kiezen.

Om te beginnen is het startkapitaal verlaagd tot minimaal 0,01 euro, een symbolisch bedrag. En de bv kan nu verschillende soorten aandelen uitgeven, waardoor het gemakkelijker is investeerders over te halen om deel te nemen: aandelen die recht geven op deling in de winst, zonder stemrecht in de AVA. Zonder stemrecht ook geen verantwoordelijkheid bij schuldeisers.

Over AVA gesproken, de regels omtrent bestuur en overleg zijn eveneens versoepeld, waardoor een bedrijf flexibeler kan reageren op de huidige markt. Ter illustratie: een vergadering van aandeelhouders kan door meer personen, ook door hen met een zeer laag percentage van de aandelen, bijeengeroepen worden (via email nota bene) en hoeft niet meer in de plaats of zelfs het land van oprichting plaats te vinden. Voorwaarde is wel dat de andere aandeelhouders hiermee akkoord gaan.

Er zijn echter ook zwaardere regels met betrekking tot privéaansprakelijkheid, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de BVBA in België. Bij gebleken wanbestuur in de laatste drie jaren, worden ondernemers en aandeelhouders toch privé aansprakelijk gesteld. Deze regel beschermt de crediteuren, zodat zij niet het kind van de rekening worden bij de nieuwe regelgeving. Maar wie zijn bv verstandig bestuurt, zal daar geen nadelen van ondervinden.

Bezint eer ge begint
De rechtsvorm van uw bedrijf kiezen: u kunt er beter een paar nachten over slapen – en denken – dan er later nachten van wakker liggen. Het gaat over belangrijke zaken, levensonderhoud en er zijn veel haken en ogen die u als leek niet allemaal kunt overzien. Het advies van een expert is daarom onontbeerlijk en zal in de toekomst een goede investering blijken. Toch is het verstandig om ook zelf van te voren goede informatie te zoeken en te bestuderen. Zodat u een goede gesprekspartner bent wanneer u uzelf laat adviseren door de expert(s) van uw keuze.

Maria Mertens is freelance consultant bij Startflexbv.