Twinkle | Digital Commerce

‘40 % van de bedrijven integreert mobiel niet in totale marketingstrategie’

2017-05-28
180101
  • 1:40

Zes op de tien bedrijven voert een marketingstrategie waarin mobiel is geïntegreerd. Dit blijkt uit het recent uitgebrachte Cross-Channel Marketing Report 2013 van Econsultancy/Responsys.


Dit betekent echter ook dat 40 procent van de bedrijven nog steeds geen coherente mobiele strategie heeft, al is het wel een vooruitgang ten opzichte van vorig jaar toen iets meer dan de helft (51 procent) van de bedrijven aangaf mobile toe te passen in hun totale marketingstrategie. Dit geeft aan dat bedrijven zich langzaamaan meebewegen in de lijn van deze belangrijke trend onder consumenten. Daarbij moet worden opgemerkt dat het aantal bedrijven dat aangaf dat mobiel ‘heel erg geïntegreerd is’ vrij statisch op 15 procent blijft steken (ten opzichte van 14 procent in 2012, zie afbeelding hieronder).

Does your organisation have a strategy for integrating mobile into its broader marketing campaigns?


Vormen van mobiele marketing

Aan de ondervraagde marketeers is voor dit onderzoek ook gevraagd hoe zij mobiel momenteel inzetten voor hun marketingstrategie. De resultaten laten bij elke vorm van mobile advertising een aanzienlijke stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Zo past meer dan de helft van de bedrijven (56 procent) mobile search marketing toe in vergelijking tot iets meer dan een derde (35 procent) vorig jaar. Maar de grootste stijging is te zien bij mobile display advertising: dit is gestegen van 25 procent in 2012 naar 48 procent in 2013 (zie afbeelding hieronder).

What types of mobile advertising is your company currently engaged in? (company respondents)


Het rapport
Deze gegevens komen uit het nieuwe Econsultancy/Responsys Cross-Channel Marketing Report 2013, waarin een uitgebreide analyse is gedaan naar het gebruik van offline en online marketingkanalen, de integratie van display advertising, klantretentie en de inzet van mobiele marketing. Deze analyse is gebaseerd op een onderzoek onder bijna 900 bedrijven en instellingen uit het gebruikersbestand van Econsultancy, uitgevoerd in april en mei van dit jaar. Een uitwerking van het gedeelte over klantretentie uit het rapport vindt u hier: ‘Bijna kwart van de bedrijven past retentiemarketing niet toe’. Het complete rapport kunt u hier downloaden.

Bron: Econsultancy.com