Twinkle | Digital Commerce

Overheid moet visie op e-commerce ontwikkelen

2017-11-08
180101
  • 1:44

De overheid moet samen met de detailhandel een visie op e-commerce ontwikkelen. Die oproep doet Detailhandel Nederland in een actieplan. Daarin wordt ook de komst van een investeringsfonds voor retailvernieuwing en een doorbraakproject voor e-commerce gesuggereerd.

In zijn Actieplan Detailhandel (pdf), dat vanochtend werd overhandigd aan minister Kamp van Economische Zaken, staat Detailhandel Nederland veelvuldig stil bij de retailverschuiving van offline naar online. Het rapport begint met de zinnen: ‘Het winkellandschap verandert ingrijpend mede als gevolg van het webwinkelen. Tegelijkertijd moet de detailhandel het hoofd bieden aan de economische crisis.’

Nieuwe kansrijke realiteit
In het rapport van 56 pagina’s komt het woord ‘e-commerce’ 21 keer, het woord ‘webwinkel’ 11 keer en het woord ‘webshop’ 2 keer voor. Hoewel het percentage online omzet over de hele linie nog relatief gering is, wordt de opkomst van digitale kanalen gezien als een nieuwe realiteit. E-commerce biedt ook kansen, aldus Detailhandel Nederland, zeker ook buiten onze landsgrenzen.

Impuls voor e-commerce
De belangenclub doet veel aanbevelingen aan minster Kamp, waarvan de oproep tot het terugdraaien van de btw-verhoging de meest in het oog springende is. Een andere aanbeveling is te komen tot ‘een forse impuls voor e-commerce ontwikkelingen en adequate regelgeving’. Detailhandel Nederland roept de overheid op om samen met de handel een visie op e-commerce te ontwikkelen en om ongelijke concurrentie te voorkomen door regelgeving ‘e-commerce proof’ te maken. ‘Niet alleen tussen lidstaten, maar ook tussen fysieke en online winkels. Te denken valt aan consumentenrechten, fiscaliteit (BTW-behandeling), etiketterings- en verpakkingseisen en milieuregelgeving (onder andere rond de Europese inzamelingseisen).’

Cross-border
Om cross-border e-commerce te bevorderen, roept Detailhandel Nederland de overheid op tot het aanjagen van kostenefficiënt Europees betalingsverkeer, het wegnemen van ‘barrières die een accurate en tijdige grensoverschrijdende bezorging hinderen’ en een goede informatievoorziening aan Europese consumenten.

Investeringsfonds en doorbraakproject
Detailhandel Nederland, belangenbehartiger van 110.000 Nederlandse winkeliers, beveelt in zijn actieplan ook aan te investeren in vernieuwing. De belangenclub oppert een nieuw op te zetten publiekprivaat investeringsfonds, waar de overheid een garantieregeling voor zou kunnen treffen. ‘Een ICT doorbraakproject gericht op e-commerce moet de detailhandel ondersteunen deze transitie te maken.’