Twinkle | Digital Commerce

Een op de tien Nederlanders noemt Thuiswinkel Waarborg spontaan

2017-05-27
595595
  • 2:18

Gevraagd naar keurmerken voor online winkelen noemt 10 procent van de Nederlandse consumenten het Thuiswinkel Waarborg spontaan. Iets meer dan een derde van de Nederlanders herkent de naam van het keurmerk als die wordt genoemd. Het logo is wel alom bekend.
 
Dat blijkt uit een periodiek onderzoek van TNS Nipo naar de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg. Verstrekker Thuiswinkel.org is zelf opdrachtgever.

Uit de enquête blijkt dat 35 procent van de driehonderd respondenten zeker zegt te weten dat er zoiets bestaat als (een) keurmerk(en) voor webwinkels. Een grotere groep van 39 procent denkt dat, maar weet het niet zeker. De meeste andere ondervraagden hebben geen idee en 4 procent denkt dat er geen keurmerk bestaat voor online winkelen.

Spontane bekendheid toegenomen
Al met al denkt 74 procent van de ondervraagden dat er keurmerken voor webwinkels zijn, tegenover 70 procent in 2011. Van deze groep noemt 14 procent het Thuiswinkel Waarborg spontaan, wat neerkomt op 10 procent van alle ondervraagden. Afgelopen jaar noemde 13 procent van de 'keurmerkkenners' Thuiswinkel Waarborg spontaan, wat gelijk staat aan 9 procent van de ondervraagden. De conclusie luidt dat meer mensen het Thuiswinkel Waarborg spontaan noemen.

Uit de open antwoorden blijkt dat een kwart van de respondenten een antwoord geeft dat ‘geheel of gedeeltelijk met Thuiswinkel Waarborg samenhangt’, aldus TNS Nipo. Uit het onderzoeksverslag: ‘Antwoorden die hierbij spontaan worden genoemd zijn: Thuiswinkel Waarborg (14%), Thuiswinkel (5%), Thuiswinkel keurmerk (3%) en Waarborg (3%). Overige keurmerken worden in duidelijk mindere mate genoemd: Webshop keurmerk (4%) en Veilig winkelen 2%.’

Geholpen bekendheid afgenomen
De groei van de online bestedingen, de aanwas van leden en Thuiswinkel.org’s specifieke focus op consumenten (onder andere via Facebook, Twitter, nieuwsbrieven en deelname aan Flavourites Live) hebben niet geleid tot een grotere geholpen naamsbekendheid, leren althans de onderzoeksresultaten: 50 procent van de mensen die weten of denken dat er keurmerken bestaan, herkent het Thuiswinkel Waarborg (was 55 procent in 2011). Dat staat gelijk aan 37 procent van alle Nederlandse consumenten, minder dan de 39 procent van 2011. Bij ongeveer 190 van de 300 respondenten ging er afgelopen april dus geen lampje branden bij het noemen van de naam 'Thuiswinkel Waarborg'.

Beeldmerk erg bekend
Het logo van het keurmerk geniet wel grote bekenheid. Negen op de tien resondenten (90 procent) zeggen het beeldmerk te herkennen, tegenover 84 procent in 2011. Thuiswinkel.org licht dit resultaat uit op zijn website. Anders dan daar wordt gemeld brengt onderstaande figuur niet de geholpen naamsbekendheid, maar de geholpen logobekendheid in beeld:

Zeven op de tien respondenten geeft aan eerder geneigd te zijn tot kopen op sites met het Thuiswinkel Waarborg, 'aanzienlijk' minder dan twee jaar geleden (83 procent). Soortgelijke cijfers over concurrerende keurmerken worden niet gegeven.

Meer resultaten uit het onderzoek van TNS Nipo vindt u hier: Onderzoek bekendheid Thuiswinkel Waarborg 2013.