Twinkle | Digital Commerce

IPad domineert Europese m-commerce

2017-05-27
545397
  • 1:28

De Europese mobiele verkopen zijn het afgelopen jaar met 142 procent gestegen, rapporteert Zanox, met Nederland als uitschieter. De iPad tekende voor meer dan de helft van de m-commerce omzet (smartphones en tablets) in de landen waarin Zanox actief is.

Was de iPad in 2011 nog goed voor 43 procent van alle mobiele verkoop, afgelopen jaar was het aandeel 53 procent. Dat blijkt uit cijfers van Zanox, die het Duitse WirtschaftsWoche vanochtend publiceerde. Apple’s iPhone leverde veel mobiel omzetaandeel in, van 35 procent in 2011 naar 20 procent vorig jaar (samen 73 procent voor iOS), terwijl het aandeel van Android toenam van 17 naar 25 procent:66 procent Nederlandse m-commerce op iPad
Twinkle schreef eerder over de Zanox Mobile Performance Barometer, waarin het bureau in performance based advertising de resultaten van het laatste kwartaal van 2012 vergeleek met die in Q4 van 2011. Daaruit bleek dat het aandeel van de iPad in oktober, november en december van afgelopen jaar alleen maar nog is toegenomen, tot 54,2 procent. In Nederland was in dat kwartaal zelfs tweederde (66 procent) van de mobiele omzet te danken aan de Apple-tablet.

Mobiele groei en omzetaandeel
Uit de grafiek die WirtschaftsWoche vandaag publiceert blijkt dat de m-commerce groei in Nederland afgelopen jaar honderden procenten bedroeg en aanmerkelijk groter was dan in de andere landen uit het onderzoek. Het mobiele omzetaandeel, hier ongeveer 6,5 procent in het afgelopen jaar, was alleen in Zweden groter.

1 op de 25 online verkopen op mobiel
Voor alle landen kwam het mobiele omzetaandeel binnen e-commerce uit op 3,9 procent. Ongeveer 1 op de 25 online verkopen van afgelopen jaar kwam dus tot stand op een smartphone of tablet.