Twinkle | Digital Commerce

‘Internet hoofdoorzaak van afkalving winkelmeters’

2017-11-08
180101
  • 1:24

Ruim twee miljoen vierkante meters winkelvloeroppervlak, ongeveer een zesde van het huidige totaal, zullen tot 2020 verdwijnen. Oorzaak nummer één: de kanaalverschuiving van offline naar online.

Dat stelt Booz & Company in een onderzoek dat het bureau uitvoerde in opdracht van het FD. De afkalving van twee miljoen vierkante meters komt neer op 17 procent van het huidige totaal. Ze hangt samen met de grote online omzetgroei die het bureau voor veel categorieën verwacht.
 
Kledingwinkels
Booz & Company denkt bijvoorbeeld dat een kwart van de online kledingverkopen in 2020 online plaatsvindt, tegenover 5,6 procent nu. Vooral veel kledingwinkels zullen de komende jaren daarom de deuren sluiten. In de online al meer volwassen categorie consumentenelektronica zal het webaandeel de komende periode naar verwachting ‘slechts’ verdubbelen van 20 naar 40 procent.

Internet in de winkel
Het CBS becijferde gisteren dat Nederlandse verkopers op afstand ondanks de crisis nog altijd omzetgroei weten te realiseren. Maar de vraag naar winkelmeters daalt niet alleen doordat mensen op afstand kopen; slijterijketen Mitra probeert het gemiddelde rendement van zijn meters bijvoorbeeld te verhogen met een digitale kiosk. Buitengewoon hoogleraar Cor Molenaar schrijft in zijn laatste boek (interview) dat winkels door dit soort inpandige online bestelopties kleiner zullen worden, assortimenten juist groter (long tail).

Leegstand
Molenaar sprak begin vorig jaar de verwachting uit dat één op de drie winkels de deuren binnen vier jaar zou moeten sluiten. De hoogleraar reageerde afgelopen december dan ook verheugd op een vonnis van de Raad van State. Die oordeelde dat gemeenten voorafgaand aan de bouw van een nieuw winkelcentrum een actuele inschatting moeten maken van de toekomstige leegstand die daaruit volgt. Bovendien moeten ze motiveren waarom die leegstand acceptabel zou zijn.