Twinkle | Digital Commerce

Hoe om te gaan met de cookiewet?

2017-11-11
180101

Eindelijk is het definitief: de nieuwe cookiewet. Deze wet is er niet zonder slag of stoot gekomen. Vooral in de marketingbranche, die veel met zogenaamde tracking cookies werkt, is er sprake van veel verwarring.


Wat is het verschil tussen technische cookies en tracking cookies? Mogen cookies nog? En zo ja, wanneer dan?

Tekst: Steven Ras

Zogenaamde technische cookies (ook wel functionele cookies genoemd) zorgen er onder andere voor dat het winkelmandje de gekozen producten onthoudt. Dit zijn de meest onschuldige cookies. In het algemeen vergemakkelijken ze het bezoek aan de webwinkel. Ze helpen om de instellingen van uw bezoekers te onthouden en onder meer aanmeldgegevens en overzichten tijdelijk te bewaren. Ten aanzien van deze cookies hoeft u zich geen zorgen te maken. Het wordt pas lastig bij tracking cookies. Tracking cookies (third party cookies) gaan verder dan technische cookies. Adverteerders plaatsen ze via hun advertentie op de computer van de bezoeker van uw site. Wanneer de bezoeker verder surft, kunnen sommige websites (indien ze een bepaalde code hebben ingebouwd) het cookie herkennen en registreren dat het om dezelfde bezoeker gaat.

Toestemming
Voor het plaatsen van tracking cookies is toestemming van de bezoeker vereist (een opt-in). Ondanks dat niet alle tracking cookies (waarschijnlijk zelfs het overgrote deel niet) persoonsgegevens verzamelen. Daarnaast dient de bezoeker voor de plaatsing van het cookie duidelijke en volledige informatie te krijgen over:

• wie de cookie plaatst

• wat u gaat plaatsen

• waarvoor u dit gaat plaatsen

• of degene die het cookie plaatst de verkregen gegevens aan derden verstrekt

Naar de letter van de wet is het niet voldoende deze informatie ergens in een privacyverklaring op de website te ‘verstoppen’. Er mag (en kan) hierbij dus niet worden gewerkt met een puur passief systeem waarbij de bezoeker zelf maar moet ontdekken of er wellicht cookies op zijn computer staan en wat die cookies doen. Browsers bieden hier vaak een knopje voor, maar de standaard browserinstellingen zijn niet voldoende voor het geven van toestemming. Uw bezoekers kunnen immers alleen grofmazig wel/geen cookies accepteren.

Inwerkingtreding en handhaving
De wet is in werking getreden. Wel is besloten tot volgend amendement: bedrijven die tracking cookies plaatsen, zullen pas vanaf 31 december van dit jaar moeten bewijzen dat ze geen persoonsgegevens verwerken. Tot die tijd moet de toezichthouder aantonen dat cookies die door een bedrijf worden geplaatst, persoonsgegevens bevatten. Volgens de wet kunnen in zo’n geval zowel de OPTA als het Cbp als toezichthouders optreden. OPTA heeft de handhaving van de cookie-bepaling opgenomen in haar focus voor 2012. De instantie heeft de mogelijkheid om bij overtreding van de wet aanzienlijke boetes op te leggen, die gemakkelijk in de tienduizenden euro’s kunnen lopen. Nu is het afwachten hoe de toezichthouder de nieuwe regelgeving zal hanteren. De meest voorkomende online toepassingen maken immers gebruik van tracking cookies. Denk aan diensten zoals Google Analytics, Google Website Optimizer, Facebook- en Twitter-buttons ter ondersteuning van uw site.

____________________

Stel uw vraag
Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel een vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl.
____________________

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 6-2012.

In het volgende nummer van Twinkle (7-2012) vindt u een uitgebreider artikel over de cookiewet. Op de site van ICTRecht verschijnen regelmatig artikelen over deelaspecten van de wetgeving.

Zie ook: