Twinkle | Digital Commerce

E-commerce participatie MKB blijft achter

2017-11-11
180101
  • 1:21

Eurocommissaris Neelie Kroes wil dat één op de drie Europese MKB’ers in 2015 online verkoopt. Maar eind vorig jaar verkocht pas 12 procent van deze groep op internet. De e-commerce participatie van het MKB lijkt het moeilijkst haalbare punt op Kroes’ Digitale Agenda voor 2015.

Dat valt te concluderen uit het Digital Agenda Scoreboard van de Europese Commissie. Daarop wordt bijgehouden hoe het staat met de vorderingen aan de agenda, onder meer op het gebied van e-commerce.

Van het streven om in 2015 33 procent van de Europese MKB’ers (ofwel SME’s) online verkoper te laten zijn, was eind vorig jaar 37 procent bereikt, tegenover 33 procent in 2009. Als de e-commerce participatie in dit tempo blijft stijgen, wordt deze doelstelling niet behaald. Uit de afbeelding (oranje gedeelte) blijkt ook dat Brussel graag ziet dat 20 procent van de EU-burgers in 2015 online koopt over de grens. Daarvan is 48 procent bereikt; bijna één op de tien Europeanen deed eind 2011 aan cross-border shopping.Nederland scoort op alle punten voor 2015 (m.n. e-commerce) hoger dan het EU-gemiddelde, getuige de figuur hieronder. Veel targets zijn al gehaald, hoewel ook bij ons nog zeker geen 20 procent van het MKB online verkoopt.Uit meer uitgebreide data, waarover Twinkle vorige week schreef, blijkt dat het gemiddelde online omzetaandeel van Nederlandse bedrijven wel onderdoet voor het Europese gemiddelde (diagram). Relatief gezien verdienen retailers uit ons land dus weinig aan online verkoop.