Twinkle | Digital Commerce

Tussenrapport Dinalog over de toekomst van internetlogistiek

2017-05-27
288150

‘Logistiek wordt de marketing van de toekomst’. Met die woorden begint een jaarverslag van Dinalog over internetlogistiek. In het verslag worden de eerste resultaten besproken van het onderzoeksproject ‘Cross-chain order fulfillment coordination for internet sales’.

Twinkle besteedde in het tweede nummer van dit jaar aandacht aan het project, dat voor een belangrijk deel gaat over e-fulfilment. Volgens projectmanager Kees Jan Roodbergen, hoogleraar kwantitatieve logistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, moeten webwinkeliers gaan samenwerken zonder dat ze aan elkaar gebonden zijn. Zo kunnen ze de opslag en en bezorging van online orders optimaliseren. Meer daarover leest u hier.

Consortium
Het Dinalog-project van manager Roodbergen startte in 2010 en loopt nog tot 2015. Het wordt uitgevoerd door een consortium van drie universiteiten, de Openbare Bibliotheken en vier bedrijven, waaronder Neckermann.com en het Centraal Boekhuis. In het tussenrapport wordt onder meer ingegaan op recente ontwikkelingen op het snijvlak van logistiek en e-commerce in Nederland en op de verschillende onderzoeksuitdagingen.

Publicaties
Het rapport sluit af met een opsomming van 25 ‘delivarables', wetenschappelijke publicaties als scripties, rapporten en presentaties. Enkele bevindingen uit drie relevante masterscripties (nummer 4, 5 en 6 op de lijst):

  • Webwinkels die in dezelfde afzetmarkt actief zijn, kunnen baat hebben bij het onderling delen van klantinformatie.
  • Minder vermogende klanten combineren vaker online aankopen, dat wil zeggen dat ze in één sessie bij meerdere webwinkels kopen.
  • Vrouwen kopen en combineren online meer dan mannen.
  • Oudere klanten (voornamelijk vrouwen) doen relatief gezien de meeste gecombineerde aankopen.
  • Mensen op het platteland kopen eerder online dan mensen uit stedelijke gebieden.
  • Er is geen significant bewijs voor de relatie tussen woonafstand tot winkels en het aantal online aankopen.

U kunt het lezenswaardige jaarverslag van het onderzoeksproject van Dinalog downloaden via onderstaande link (pdf):


Size: 2.9M bytes Modified: 2 June 2016, 10:23