Twinkle | Digital Commerce

Den Haag buigt zich over leeftijdcontrole online

2017-09-22
180101
  • 1:39

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Veiligheid en Justitie onderzoeken maatregelen om de verkoop van leeftijdsgebonden producten beter te reguleren. Het gaat daarbij onder meer om drank, wapens, games en films.

Minister Schippers van VWS heeft dat de Tweede Kamer laten weten in een begeleidende brief bij een rapport van de Universiteit Twente. Titel van het rapport: ‘Alcoholverkoop aan jongeren, een landelijk onderzoek.’ De resultaten van proeven met mysteryshoppers van 14 en 15 jaar laten zien dat het slecht gesteld is met de naleving van leeftijdsgrenzen.

Thuisbezorgkanaal
Het 'thuisbezorgkanaal' kwam in het onderzoek veruit als slechtste verkoopkanaal uit de bus, waarbij moet worden aangetekend dat in 42 van de 49 ‘aankooppogingen’ de telefoon werd gebruikt. In de overige 7 gevallen werd besteld op Ah.nl.

Rapport downloaden
U kunt het rapport van de Universiteit Twente downloaden via deze link (pdf).

Analyse STAP
Schippers stuurde de Tweede Kamer bij het rapport een analyse mee die het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (kortweg STAP) eerder dit jaar maakte. De minister schrijft: 'Het beeld dat uit deze analyse naar voren komt, komt overeen met de resultaten van het onderzoek van de Universiteit Twente. De leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcoholhoudende drank via internet worden niet nageleefd.’

U kunt de analyse van STAP downloaden via deze link

Inventarisatie
Schippers laat de Kamer weten met haar collega Opstelten te werken aan scherpere leeftijdscontroles online. Er vindt een inventarisatie plaats om de verkoop van leeftijdsgebonden producten via internet ‘zodanig in te richten, dat daarmee de naleving substantieel wordt verbeterd.’ Het gaat daarbij behalve om drank ook om wapens, films en games.

'Concreet probleem'
Schippers heeft de Kamer al toegezegd ‘binnenkort’ met de uitkomsten van deze inventarisatie te komen. Ze komt daarmee tegemoet aan een wens van Thuiswinkel.org. De belangenvereniging stelde in juni dat de overheid het voortouw zou moeten nemen in de oplossing van een ‘concreet probleem’, door met een pilot voor leeftijdverificatie te komen. Die lijkt ophanden.