Twinkle | Digital Commerce

Vooruitbetaling eisen via algemene voorwaarden mag niet

2017-11-11
180101
  • 1:31

Webwinkeliers moeten klanten de gelegenheid bieden hun aankoop pas na ontvangst te betalen. Shop en shopper kunnen samen afspreken daarvan af te wijken. Maar kleine lettertjes zijn onvoldoende om vooruitbetaling te eisen.

Dat is de uitkomst van een rechtzaak, waar Arnoud Engelfriet van ICTRecht over schrijft. De jurist stelt op zijn weblog Ius Mentis: ‘Bij consumentenzaken is het zoeken naar jurisprudentie, want wie gaat er nou procederen over een relatief laag bedrag? Maar dankzij een zekere online fietsenwinkel die het wel vaker op procedures aan laat komen, hebben we er weer eentje bij: een winkel mag niet eisen dat de consument 100 procent vooruitbetaalt wanneer deze iets wil laten bezorgen.’

Fiets opsturen
Hoe zit het? Internet-bikes.com eiste van een klant volledige betaling voor het zou overgaan tot het opsturen van een bestelde fiets. Het bedrijf wees daarbij op een regel in de algemene voorwaarden, die de klant bij de koop had geaccordeerd. De klant weigerde echter te betalen voor hij de fiets had ontvangen.

'Onredelijk te bezwarend'
Internet-bikes.com stapte naar de rechter om de klant tot voortuitbetaling te dwingen. De Amsterdamse rechtbank oordeelde echter dat van het recht om (minimaal de helft van het aankoopbedrag) achteraf te betalen, niet mag worden afgeweken door middel van een beding in de algemene voorwaarden. Uit de deze week gepubliceerde uitspraak: ‘Dan wordt dit beding vermoed onredelijk te bezwarend te zijn en is het beding vernietigbaar.’

Koop annuleren
Het koopcontract tussen beide partijen was op het moment van de zitting nog wel van kracht, aldus de rechter, omdat de koper de overeenkomst niet tijdig genoeg had proberen te annuleren. Dat laat onverlet dat de koper, zoals in ieder ander geval, na ontvangst van de fiets nog wel zeven werkdagen heeft om de koop zonder opgaaf van redenen te annuleren.