Twinkle | Digital Commerce

CBS: 'Meerderheid internetters is regelmatige webkoper'

2017-05-27
269217
  • 1:33

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bracht onlangs cijfers naar buiten over online-winkelen in Nederland. Van de internetgebruikers winkelt 77 procent ook online. De meeste van deze webkopers kunnen volgens het CBS als ‘frequente e-shopper’ worden beschouwd.

Waar in 2005 nog maar 55 procent van de internetters het web gebruikte als koopkanaal, doet nu 77 procent van de online-Nederlanders dat. Met andere woorden: het percentage internetgebruikers dat niet koopt op het web is in vijf jaar tijd gehalveerd.

Frequente webshoppers
Van de inmiddels 9,3 miljoen webshoppers in ons land, een aantal waar ook Blauw Research en GfK Retail & Technology op uitkwamen in de laatste Thuiswinkel Markt Monitor, is een ruime meerderheid een frequente webhopper. Dat is iemand die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek nog iets kocht online.

In onderstaande figuur is te zien dat het percentage webkopers in 2005 net zo groot was als het totale aantal frequente webkopers vijf jaar later, namelijk 55 procent van alle internetgebruikers:Demografisch
Het CBS keek ook naar demografische verschuivingen onder webwinkelend Nederland. Uit onderstaande figuur is af te lezen dat vooral vrouwen meer zijn gaan kopen online en dat de aanwas van shoppers bij zowel mannen als vrouwen het grootst is in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 44 jaar. Relatief gezien zijn vooral mannen boven de 65 en vrouwen tussen de 45 en 64 jaar meer gaan shoppen.Non-shoppers
Volgens het CBS kocht 23 procent van de ruim 12 miljoen Nederlandse internetgebruikers dus nog nooit goederen online. De voornaamste reden die deze groep aanvoert is een voorkeur voor fysiek winkelbezoek. Ongeveer drie op de tien non-shoppers noemen zorgen over veiligheid als obstakel voor online-winkelen. Bijna net zoveel mensen uitten zorgen over privacy: