Twinkle | Digital Commerce

Wanneer geldt uw bericht niet als spam?

2017-05-26
335335
  • 2:12

Het was al verboden om ongevraagd ‘commerciële, charitatieve en/of ideële berichten’ (kortweg: reclame) aan consumenten te versturen, maar sinds 1 oktober 2009 mogen dit soort berichten ook niet ongevraagd naar bedrijven worden gemaild of gefaxt. De ouderwetse papieren mailing valt buiten dit verbod.

Tekst: Steven Ras 

U mag alleen nog mails of faxen ver-sturen als u daar toestemming voor heeft bij de ontvanger, of wanneer het een bestaande relatie betreft. Die toestemming moet ‘expliciet’ zijn. Dit wordt ook wel ‘opt-in’ genoemd; uw zakelijke relatie moet daadwerkelijk toestemming geven voor het toesturen van dergelijke berichten.

Checkbox
Het verkrijgen van ‘opt-in’-toestemming kan bijvoorbeeld door het aanvinken van een checkbox (‘Ja, ik wens op de hoogte te blijven van...’). Deze checkbox mag niet standaard ‘aangevinkt’ staan en daarbij mag de omschrijving, waarvoor de aanvinker toestemming geeft, niet te ruim zijn. Een zin als: ‘Ik wens op de hoogte te blijven van informatie’ is niet voldoende specifiek. U zou bijvoorbeeld een keuzemenu kunnen geven met soorten informatie die u klanten kunt sturen.

Let op: de toestemming mag niet ‘verstopt’ zitten in uw algemene voorwaarden. Dit kan immers niet gezien worden als ‘expliciete toestemming’.

Drie eisen
Er zijn drie eisen waaraan moet worden voldaan, wil uw bericht niet als spam worden gezien:

•          Er dient expliciete toestemming te zijn.

•          Het moet duidelijk zijn van wie de berichten afkomstig zijn (identificeerbaar en herkenbaar; het slechts noemen van een alias of pseudoniem is niet voldoende).

•          De ontvanger dient te zien hoe en waar hij zich kan afmelden (voorkeur gaat uit naar een link in het betreffende bericht waarmee de ontvanger zich direct kan afmelden). Hiervoor mogen geen kosten in rekening worden gebracht.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen voor deze ‘opt-in’-regeling. Zo geldt deze regeling niet voor gelijksoortige producten of diensten. Wat onder ‘gelijksoortig’ wordt verstaan, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Hierbij dient te worden gedacht aan de ‘verwachtingen van de ontvanger’. Een webwinkel bijvoorbeeld die nieuwsbrieven verstuurt naar zijn bestaande klanten, mag ongewijzigd zijn praktijken voort blijven zetten met nieuwsbrieven over soortgelijke producten of diensten. Wel dient er sprake te zijn van een klantrelatie. Bij het vragen van informatie of het benaderen van een prospect, is er nog geen sprake van een dergelijke relatie, wanneer de klant nog geen product en/of dienst aangeschaft heeft. In een dergelijk geval is dus expliciete toestemming nodig.
____________________________________________________________________

Stel uw vraag
Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel uw vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl.

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 09-2009.