Twinkle | Digital Commerce

'Onderzoek creditcardfraude is broodnodig'

2017-05-26
169130
  • 1:23

Een nationaal onderzoek naar de omvang en vormen van creditcardfraude via internet is broodnodig. De Telegraaf sprak vandaag in een bericht over een ‘Fraudegolf voor webwinkels’.

Creditcardmaatschappijen en banken moeten hierin snel actie ondernemen. Daarnaast is een centraal meldpunt voor bank- en creditcardgerelateerde cybercrime nodig, waar gedupeerde webwinkels aangifte kunnen doen en waar opvolging door politie prioriteit krijgt.

Webwinkels zijn regelmatig slachtoffer van creditcardfraude, waarbij consumenten of internetbendes bestellingen doen via internet en vervolgens de betaling na ontvangst van de producten terugdraaien via de creditcardmaatschappij. Vervolgens moet de webwinkelier maar bewijzen dat er daadwerkelijk sprake is geweest van een aankoop, wat inhoudt dat de webwinkel opdraait voor de kosten als dit niet lukt.

Een nationaal onderzoek naar de omvang van het probleem en mogelijke maatregelen is dan ook broodnodig. Thuiswinkel.org pleit via haar werkgroepen Betalingsverkeer en Fraude & Veiligheid al langer voor onderzoek en maatregelen, maar vindt geen gehoor bij de betrokken partijen in de financiële sector. Toch kan dit zo niet langer, als de sector hier zelf geen actie in onderneemt moet het Ministerie van Financiën op korte termijn het initiatief nemen.

Het wordt ook de hoogste tijd voor een centraal meldpunt cybercrime, waar gedupeerde webwinkels met hun aangifte gehoor vinden. Webwinkels en ondernemers kunnen nu nergens terecht met hun klachten, de lokale politie mist hiervoor eenvoudigweg de kennis. Een gespecialiseerde instantie voor de registratie van deze klachten en het nemen van maatregelen ten behoeve van opsporing is er nu niet. Het is dan ook hoog tijd dat deze er komt, de bal ligt wat dat betreft in Den Haag. De overheid heeft de plicht haar burgers te beschermen en kan dit probleem niet langer negeren.