Twinkle | Digital Commerce

5 redenen om niet met trends mee te gaan

2017-05-26
169130
  • 3:52

Voor veel online-marketeers is het middel belangrijker dan het doel.Bedrijven die niet doen aan social media, user generated content, co-creation en nog vele andere buzzwords zouden achter lopen. Maar is het in de praktijk wel zo makkelijk om van al deze trends te profiteren?

Hieronder noem ik een aantal redenen waarom het voor sommige bedrijven helemaal (nog) niet nodig is om nu al aan de hype mee te doen.

1. Je bezoekers willen niet participeren
Zoals iedereen weet, geldt voor online-consumentenparticipatie de wet van de grote getallen. 0,9 procentgeeft zijn mening, 99 procentleest de mening van anderen, maar doet zelf niets: de echte consumeerders. Waarschijnlijk variren deze getallen ook nog eens per soort product of merk. Kopers van high interest producten zoals autos zullen eerder hun mening geven dan de koper van een balpen. De klanten van Nike zullen een hogere betrokkenheid hebben bij het merk en dus eerder geneigd zijn om hun mening te geven dan die van Blokker.

2. Je heb te weinig bezoekers
Websites met weinig traffic zullen erg veel moeite hebben om een voldoende aantal klanten en bezoekers te verleiden hun mening te geven. Hierbij moet worden opgemerkt dat weinig traffic niet per se slecht is. Een niche aanbieder heeft nu eenmaal niet zoveel bezoekers als Ah.nl. Wanneer jeduizend bezoekers per dag hebt, kan jeʎn review per dag verwachten. Kortom, als niche aanbieder is het hard werken om voldoende reviews te krijgen.

3. Je klanten zitten niet op Twitter
De meeste internetmarketeers zitten zo langzamerhand wel op Twitter. Als is het alleen al om erbij te kunnen horen of mee te kunnen praten. De meeste klanten van normale bedrijven zitten niet op Twitter. We kennen het succesverhaal van Dell, datdriemiljoendollar omzetgenereerdevia Twitter. Maar ook hier geldt de wet van de grote getallen. Een klein bedrijf waarvan 5 procentvan de doelgroep op Twitter zit, moet zich drie keer bedenken of het rendabel is om ermee aan de slag te gaan. Want wanneer je A zegt, moet je ook B zeggen. Een simpele business case maakt al vrij snel duidelijk of het zin heeft daar iemand zijn kostbare tijd voor vrij te laten maken. Bij de meeste bedrijven is internetcapaciteit schaars. Elke tijdsbesteding moet dus op een goudschaaltje worden afgewogen. Doe je het echt om omzet te halen, of omdat je de wereld wilt laten zien dat je meegaat met de tijd? Zie hiervoor ook de ervaringen met Second Life ...

4. Er zijn maar weinig mensen geabonneerd op een RSS feed
Praat eens met mensen die niet in het internetvak zitten en vraag of ze geabonneerd zijn op RSS feeds, en zo ja hoe vaak ze er gebruik van maken. Het zijn er schrikbarend weinig. Volgens Stir las circa 2 procentvan de nederlandse bevolking in 2007 vaak een RSS feed. Dat is natuurlijk niet veel, zeker als je doelgroep niet tot de voorlopers behoort van internetgebruik.

5. Het aantal iPhone-gebruikers is zeer klein
Hoeveel (internet)marketingmanagers hebben niet een iPhone? En hoe vaak heb ik niet meegemaakt dat hij (is vaak een man) per se een iPhone-applocatie wil ontwikkelen?
De introductie van de iPhone was een groot succes. In 2008 zijn er meer dan honderdduizend vanverkocht. Betekent dat dan dat je nu inʎn keer allemaal iPhone-apps moet gaan ontwikkelen? Hoeveel klanten van jouw bedrijf zullen erʟberhaupt nhebben? Tienduizend misschien?
De meeste ontwikkelaars van iPhone apps hopen rijk te worden van een internationale doorbraak, want van de Nederlandse omzet moeten ze het niet hebben. Hetzelfde geldt voor de Google-telefoon. DeING Wegwijzerdie via augmented reality klanten helpt zoeken naar een betaal utomaat is natuurlijk meer bedoeld als positioneringsstatement dan dat er een groot deel van de klanten gebruik van zal maken.

De Moraal
De moraal van het verhaal: Je hoeft niet altijd als eerste mee te doen met de hype. De eerste twee kunnen profiteren van de media-aandacht die zij krijgen, de nummerdrie moet het al hebben van het daadwerkelijke gebruik. Voor veel bedrijven blijkt dat dit gebruik (nog) niet in verhouding staat tot de kosten van ontwikkeling en beheer. Bovendien hebben de meeste bedrijven nog een behoorlijke achterstand om hun huidige internetactiviteiten te laten aansluiten bij de eisen van deze tijd. Hun klanten zullen er niet van wakker liggen dat ze de producten op de website nog niet kunnen bewaren opDelicious, of dat er nog geen mobiele toepassing is die hen via augmented reality helpt bij het navigeren door de winkel.

Dat geeft een hoop lucht. Dat betekent uiteraard niet dat je ze kunt negeren. Het betekent wel dat je de trends goed moet volgen zonder zenuwachtig te worden. Zorgt dat je erop voorbereid bent dat wanneer het mainstream wordt bij jouw klanten, je tijdig op de trein kan meespringen. Mijn oude baas Ad Verdonk noemde dat altijdMediocrity Marketing. Niet in de betekenis van middelmatigheid, maar van go with the flow. Het is niet sexy, maar vaak erg effectief en het bespaart je een hoop tijd en geld ...