Twinkle | Digital Commerce

Oneerlijke handelspraktijken aangepakt

2017-11-11
  • 2:07

Op 15 oktober 2008 is de Wet oneerlijke handels-praktijken in werking getreden. In de wet was al expliciet vastgelegd dat de con-current niet oneerlijk bejegend mag worden, en nu geldt zoiets ook voor de consument. Maar wanneer is er nu eigenlijk sprake van 'oneerlijkheid'?

Tekst:  Steven Ras 

Wanneer uw verkoopmethode als 'oneerlijk' kan worden aangemerkt, handelt u onrechtmatig. Als u hiermee schade veroorzaakt, moet u volgens de wet in principe deze schade vergoeden. Daarnaast heeft ook de Consumentenautoriteit bevoegdheden om handhavend op te treden.

Niet misleiden
De wet gaat uit van twee hoofdvormen. Allereerst mag uw verkoopmethode niet misleidend zijn. Dit betekent vanzelfsprekend dat u geen onjuiste mededelingen mag doen over de producten of diensten die u aanbiedt. Het gaat dan bijvoorbeeld om mededelingen over de kenmerken of de prijs van de producten en diensten. Ook mag u op uw website geen keurmerk voeren als u hier geen toestemming voor heeft. Het aansturen tot snel beslissen door bedrieglijk te beweren dat een product slechts gedurende een beperkte tijd beschikbaar is, is eveneens misleidend. Een ander voorbeeld is het aanbieden van een gratis product, terwijl de consument bij het afnemen van dit product in feite meer moet betalen dan alleen de gebruikelijke verzendkosten. Verder mag u de consument niet lokken door te zeggen dat er bij u prijzen gewonnen kunnen worden, terwijl u helemaal niet van plan bent deze prijzen daadwerkelijk uit te reiken.

Dit zijn slechts enkele basale voorbeelden. In de praktijk komt het er in de eerste plaats op neer dat uw verkoopmethode de consument niet op het verkeerde been mag zetten.

Geen agressieve verkoop
Daarnaast mag uw verkoopmethode niet agressief zijn. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u via de e-mail hardnekkig en ongewenst aandringt tot het kopen van uw producten of het afnemen van uw diensten. Ook mag u in uw reclames kinderen niet rechtstreeks aanzetten tot de aankoop van de producten in de advertenties. Dit wordt eveneens als een agressieve verkoopmethode gezien.
Dit zijn evenzeer slechts voorbeelden.

Eerlijk en transparant
Er zijn nog talloze verkoopmethoden die op basis van de Wet oneerlijke handelspraktijken aangemerkt kunnen worden als 'oneerlijk'. Het voldoen aan deze wet lijkt dus een hele klus. Wanneer uw verkoopmethode echter eerlijk en transparant is, is er in de praktijk vaak weinig aan de hand.

___________________________________________________________

Stel uw vraag
Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel een vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl
___________________________________________________________

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 04-2009