Twinkle | Digital Commerce

Hoe beschermt u uw idee?

2017-05-26
  • 2:17

Een slimme verbetering voor een product, een concept voor een spel of marketing-techniek of zelfs maar een naam voor een dienst kan het verschil maken tussen middenmoter en marktleider. Alleen...iedereen kan met zo'n idee aan de haal. Hoe beschermt u nu uw idee tegen namaak of imitatie?

Afhankelijk van het soort idee zijn er verschillende juridische rechten waarmee u uw idee kunt beschermen.

Auteursrecht
Concepten voor diensten, programma's en spellen ('formats') kunt u met auteursrecht beschermen. Dit hoeft u niet aan te vragen: u krijgt dit recht automatisch zodra u het werk gemaakt hebt. Voor auteursrecht moet u het concept wel voldoende hebben uitgewerkt. Er moeten concrete elementen aan te wijzen zijn die anderen zo kunnen toepassen. Wie hetzelfde concept of idee gebruikt, maar zijn eigen invulling geeft, pleegt geen inbreuk op het auteursrecht.

Merkrecht
Een naam of slogan voor een product of dienst kunt u als merk vastleggen. Merknamen kunnen erg veel geld waard zijn. Het merkenrecht geldt echter pas na depot (registratie) van het merk. Bovendien moet de merkhouder het merk voor bepaalde producten of diensten gebruiken, anders vervalt het merkrecht na enige tijd. Verder geldt het merkrecht alleen voor namen, logo's, kreten en slogans van een product of dienst. Een ander mag dus een vergelijkbaar product of dienst op de markt brengen onder zijn eigen naam.

Registreren
Het vastleggen, deponeren of registreren van een idee geeft op zichzelf geen juridische bescherming. Het bewijst alleen dat die tekst, afbeelding of wat dan ook, bestond op de datum van vastlegging. Die datum kan cruciaal zijn wanneer er een geschil ontstaat over een 'afgekeken' idee. Dit is overigens niet de enige manier. Ook met bijvoorbeeld kladversies of getuigen kan dat bewijs worden geleverd.

Geheimhouding
Wilt u een idee of concept naar iemand sturen, en wilt u dat hij dit idee of concept geheimhoudt, dan kunt u een geheimhoudingsovereenkomst (non-disclosure agreement, NDA) met hem sluiten. In zo'n overeenkomst belooft de ontvangende partij geheim te houden wat de bedenkende partij hem vertelt, op straffe van een boete als hij de geheimhouding schendt.

Uiteraard wil de ontvangende partij graag duidelijkheid over hoe ver zijn verplichting geldt, tot wanneer hij het geheim moet houden en wat hij intern met de informatie mag doen. Mag hij het ter evaluatie aan zijn onderzoeks- en ontwikkelafdeling geven bijvoorbeeld? En hoe zit het als de ontvanger erachter komt dat hij het idee al eerder zelf had bedacht, of dat het idee allang op internet stond? Een NDA opstellen is derhalve geen triviale zaak. 


Stel uw vraag
Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel een vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl.

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 03-2009