Twinkle | Digital Commerce

Help! Iemand anders gebruikt mijn handelsnaam

2017-05-26
  • 1:57

Als webwinkel heeft u een handelsnaam (bijvoorbeeld: Oshop) en een domeinnaam (zoals: oshop.nl). Stel dat iemand anders het domein ooshop.nl registreert. Heeft u dan het recht om deze domeinnaam op te eisen of het gebruik van deze naam te laten verbieden?

Tekst: Steven Ras

Als u geen merkenrecht heeft, kunt u altijd nog een beroep doen op het handelsnaamrecht. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Opvallend is dat de Handelsnaamwet helemaal geen registratie bij de Kamer van Koophandel vereist om de handelsnaam te kunnen beschermen. Het daadwerkelijk gebruikmaken van de handelsnaam als aanduiding van de onderneming levert al een recht op en biedt bescherming. Dat de Handelsregisterwet om registratie vraagt, doet daar niets aan af.

Een handelsnaamrecht ontstaat dus door gebruik, bijvoorbeeld op briefpapier, visitekaartjes, facturen en een website. Het gaat erom dat de onderneming met een zekere continuïteit handelt onder de desbetreffende handelsnaam.

Bescherming wet
Wanneer iemand een handelsnaamrecht heeft en een derde een gelijke of gelijksoortige handelsnaam gaat voeren, speelt de bescherming van artikel 5 Handelsnaamwet een rol. Als twee ondernemingen dezelfde afzetmarkt hebben, beschermt deze wet in principe degene die deze handelsnaam het eerste voerde.

De voorwaarde voor bescherming is wel dat er verwarring moet ontstaan onder de afnemers. De afnemers moeten dus moeite hebben om de ondernemingen van elkaar te onderscheiden. Dit is niet het geval wanneer twee webwinkels totaal verschillende spullen verkopen (oshop.nl verkoopt schoenen en ooshop.nl mobiele telefoons).

Het hangt dus van de omstandigheden af of de andere partij met de registratie van bijvoorbeeld ooshop.nl inbreuk maakt op de handelsnaam Oshop.

Praktijkvoorbeeld
Een aantal maanden geleden stonden twee webwinkels tegenover elkaar. Het ging om Netline en Netlin. Deze bedrijven verkochten beide IT-producten via hun webwinkel aan particulieren en het midden- en kleinbedrijf en waren dan ook actief op dezelfde markt. Aangezien deze namen veel op elkaar leken, was er verwarring bij het publiek te verwachten. De handelsnaam Netlin was van een jongere datum dan de handelsnaam Netline. Daarom moest Netlin van de rechter het gebruik van haar naam staken en haar domeinnaam overdragen aan Netline. 


Stel uw vraag
Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel uw vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl.


Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 01-2009