Twinkle | Digital Commerce

Boete voor online apotheek

2017-05-26
169130
  • 0:56

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een internetapotheker een boete van ruim 58.000 opgelegd. Ten onrechte bracht de aanbieder vergoedingen voor e-mailconsulten en kosten voor administratie en verzending in rekening. 

Daarmee overtrad de internetapotheker de twee jaar geleden aangenomen Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), ook nadat de NZa hem daarop had gewezen. De aanbieder, van wie de NZa de naam niet mag prijsgeven, heeft deze activiteiten inmiddels gestaakt.

Online arts
De NZa voerde een onderzoek uit naar de praktijken van online apotheken om te voorkomen dat consumenten te veel betalen voor hun medicijnen. De beboete apotheek bracht in totaal zo'n 23.000 meer in rekening dan was toegestaan. Het bedrijf inde geld voor e-mailconsulten van een online arts, ook als er geen bestaande handelsrelatie was met de betalende patiënt. Dat is bij wet verboden.

Receptenvergoeding
Daarnaast bracht de apotheek kosten in rekening die al bij de standaard receptenvergoeding zijn inbegrepen. De beleidsregels van de NZa schrijven voor dat zorgaanbieders - online en offline - maximaal 6,10 per voorschrift als 'receptregelvergoeding' mogen rekenen. Deze vergoeding omvat ook administratie- en verzendkosten.