Twinkle | Digital Commerce

Concurrentieregels digitale platforms vanaf 2 mei van toepassing

2023-05-02
1000562
  • [nieuws]
  • 1:07

Vanaf vandaag is de Digital Markets Act (DMA) van kracht. De DMA beschermt Europese consumenten en ondernemers, zorgt voor meer concurrentie en gemak op digitale markten en regelt beter toezicht.

Door de DMA mogen appontwikkelaars niet meer worden gedwongen om het betaalsysteem te gebruiken van appstores en mogen platforms eigen producten of diensten niet bevoordelen, bijvoorbeeld door ze bovenaan de zoekresultaten te zetten. Ook regelt de DMA de mogelijkheid om eigen data van een platform naar een ander platform mee te nemen en de mogelijkheid vooraf geïnstalleerde apps te kunnen verwijderen. Verder komt er een ruimere meldingsplicht om fusies en overnames in de digitale economie te kunnen beoordelen.

De DMA introduceert deze extra concurrentieregels voor de wereldwijd tien tot vijftien grootste online platforms met een zogenoemde poortwachterspositie waar gebruikers nauwelijks omheen kunnen. Deze poortwachters hebben al langere tijd een sterke positie op de Europese interne markten en leveren een kernplatformdienst. De poortwachters die aan deze voorwaarden voldoen, hebben tot 3 juli om zich te melden bij de Europese Commissie. Deze commissie bepaalt in september 2023 welke platforms voldoen. Poortwachters hebben daarna zes maanden om te voldoen aan de regels uit de DMA. Deze groep online platforms moet zich dan ook aan diverse verboden en verplichtingen houden op straffe van hoge boetes.