Twinkle | Digital Commerce

Veel aandacht voor herbruikbare verpakkingen

2023-03-08
1120630
  • 2:22

Er gebeurt veel op verpakkingsgebied. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) vierde haar 10-jarig bestaan met het Nationale Verpakkingsdebat, Thuiswinkel.org ging om tafel met verschillende partijen om de brancheverduurzamingsplannen 2022-2025 te bespreken en te kijken naar de mogelijkheden van herbruikbare verpakkingen. Als laatst werd er meer bekend over de concept verpakkingswet vanuit Europa.

Bijeenkomst brancheverduurzamingsplannen Verpakken

Half januari organiseerde Thuiswinkel.org, Mission Reuse en KIDV samen met bedrijven uit de hele supply chain de bijeenkomst ‘Circulaire verpakkingen in de e-commerce’. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over de aankomende EU-wetgeving die reductie en gebruik van herbruikbare verzendverpakkingen in de e-commerce moet stimuleren. Tijdens de bijeenkomst werd veel kennis gedeeld over herbruikbare verpakkingen in binnenen buitenland. De aanwezigen waren het erover eens: herbruikbare verpakkingen zijn de toekomst voor een groot deel van de e-commerceverzendingen. Samenwerking is essentieel om de keten te veranderen en een systeem van herbruikbare verpakkingen te laten slagen.

KIDV Verpakkingsdebat

Eind januari was Marlene ten Ham namens de e-commercesector en Thuiswinkel.org te gast bij het Nationale Verpakkingsdebat ter ere van het 10-jarig bestaan van KIDV. Duurzaam verpakken stond centraal tijdens dit debat. Volgens de aanwezigen is het streven naar honderd procent recyclebare, herbruikbare of circulaire verpakkingen, inmiddels wel de norm. Toch is er nog een hele wereld te winnen, bleek ook uit de drie gespreksrondes. Regelgeving vanuit Europa is daarvoor noodzakelijk, maar daarbij moet wel ruimte blijven voor innovatie. Oud-milieuminister Jacqueline Cramer ging in debat met Marlene ten Ham en sprak over een coalition of the willing, een koplopersgroep die het pad effent voor het peloton en de achterblijvers, om dergelijke transities op gang te brengen en voor elkaar te krijgen. Iets wat momenteel wordt beproefd bij Thuiswinkel.org.

Nieuwe verpakkingswet

Eind vorig jaar is het wetsvoorstel Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) gepubliceerd. Het voorstel bevat regels voor minder lucht in verpakkingen, kleinere verpakkingen en herbruikbare verpakkingsontwerpen. De Europese Commissie gaat de regels over verpakkingsafval en verpakkingsmateriaal herzien. Het doel van de herziening is om te komen tot een circulaire economie van verpakkingen, de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen en de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Belangrijkste inhoud van de herziening

De huidige richtlijn wordt omgezet naar een verordening, oftewel gelijke bindende eisen voor alle Europese lidstaten en dus meer uniforme regels op de binnenmarkt. De herziening zet ook uitdrukkelijk in op e-commerceverpakkingen, wat eerder niet het geval was. Winkeliers kunnen niet alle verpakkingsmaterialen meer gebruiken, te grote verpakkingen moeten worden voorkomen en het ontwerp van eigen verpakkingen moet worden aangepast.

Herziening positief, mits ruimte blijft voor innovatie

Voor de e-commercesector is de vormgeving van de doelstellingen in een verordening essentieel, om zo een gelijk speelveld in Europa te creëren. E-commercebedrijven zijn vaak in meerdere landen actief en moeten voldoen aan verschillende nationale wet- en regelgeving. Dit levert regeldruk, hogere kosten en onduidelijke doelstellingen op. En dat terwijl het doel van de Europese Green Deal heel duidelijk is: klimaatneutraal zijn in 2050. Harmonisatie van de regels verkleint de regeldruk voor bedrijven, geeft duidelijke richting en helpt dit doel te verwezenlijken. Wij zijn dan ook positief over de herziening, mits de genoemde criteria en verplichtingen praktisch uitvoerbaar blijken en er ruimte blijft voor innovatie.

Meer lezen? Ga naar www.thuiswinkel.org/aandachtvoorverpakkingen