Twinkle | Digital Commerce

‘Marges webshops staan onder druk door toenemende kosten’

2022-12-01
1000562
  • [onderzoek]
  • 0:47

Door onder andere hogere inkoopprijzen en stijgende advertentiekosten staan de winstmarges van webshops onder druk. De winstmarges zouden daardoor met ruim 11,5 procent afnemen dit jaar.

Dat blijkt uit cijfers van FiveX. Het bedrijf onderzocht 500 aangesloten middelgrote webshops met gemiddeld 500 tot 10.000 maandelijkse bestellingen. Onder die onderzochte shops lag de gemiddelde (bruto) winstmarge per product, na aftrek van alle kosten, in 2021 nog op 21,7 procent. Inmiddels is dat gedaald naar 19,2 procent.

‘Op individueel niveau is het voor webwinkels nog wel mogelijk omzetstijgingen of kostenbesparingen te realiseren, maar voor de sector als geheel leidt de margedruk onvermijdelijk ook tot lagere winsten’, concludeert oprichter Kevin van der Eijk van FiveX.

Wat volgens FiveX ook niet meehelpt is de snel verslechterde euro-dollarkoers. Daarnaast zijn consumenten vanwege de inflatie terughoudend in het doen van vooral grote luxe-aankopen.