Twinkle | Digital Commerce

Digitale transformatie: datagedreven, door mensen gedragen

2022-01-26
1120630
  • [achtergrond]
  • 1:22

Digitale transformatie staat hoog op de agenda van veel bedrijven, zeker sinds het uitbreken van de coronacrisis. Onderzoek leert echter dat de meeste digitale transformaties niet het succes opleveren wat ervan werd verwacht.

De Boston Consulting Group becijferde in het afgelopen coronajaar dat slechts drie op de tien digitale transformatietrajecten succesvol kunnen worden genoemd, een magere score. De expertgroep Setting up a Digital Transformation Culture besloot, onder leiding van Adyen en Youwe, in het onderwerp te duiken om de slagingskans te helpen vergroten.

Vier pijlers van digitale transformatie

Een digitale transformatie met een goede kans van slagen is datagedreven, maar door mensen gedragen. Het is een kwestie van mens én machine, concluderen de experts op basis van onderlinge gesprekken en de ervaringen binnen hun eigen organisaties. Samen hebben de experts vier digitale transformatiepijlers benoemd:

  1. Technologie
  2. Data
  3. Processen
  4. Mensen

De vier pijlers worden uitgebreid en concreet beschreven in de bluepaper van de expertgroep. Daarbinnen komen respectievelijk thema’s aan de orde als de beschrijving van een doelarchitectuur, de meerwaarde van een data maturity-analyse, de sleutelelementen voor een goed proces en het belang van communicatie en internal branding.

Digitale transformatie concreet gemaakt

De vier pijlers moeten gelijkelijk aan elkaar groeien om van digitale transformatie een succes te maken, aldus de experts, die de theorie hebben vertaald in een werkmethode: de ‘Maturity Mountain’. Voor elk van de vier pijlers zijn vijf plateaus gedefi nieerd. Het zijn feitelijk beschrijvingen van de status quo, met een werkwijze die daarvoor tekenend is, een probleem dat hieruit kan ontstaan plus een mogelijke oplossing. Voor elk plateau is ook aangegeven welke stappen organisaties kunnen zetten om het volgende plateau te bereiken. De expertgroep is ervan overtuigd dat de scrummethode zeer geschikt is om tot een digitale transformatiecultuur te komen.

Download de gratis bluepaper