Twinkle | Digital Commerce

Continue optimalisatie organiseren

2021-11-11
1000562
  • [tips]
  • 2:17

Bijna iedereen in een succesvolle organisatie zet dagelijks zijn schouders onder een beter product en betere marketing, waarbij in het achterhoofd de gewenste groei in marktaandeel en het juiste rendement per klant blijft meewegen. Noem het conversion optimization, noem het customer experience optimization, noem het business optimization.

Tekst: Ton Wesseling

Feit is dat al deze mensen hard aan de slag zijn met de groei van de organisatie door continue optimalisatie uit te voeren. Om succesvol hierin te zijn maken ze gebruik van klantgedragdata om alle ideeën te valideren. In snel tempo wordt er geëxperimenteerd om te leren waar waarde kan worden gecreëerd. Hoe regel je deze continue optimalisatie-activiteiten zodanig in een organisatie, dat de gewenste product- en marketingsuccessen ook daadwerkelijk kunnen ontstaan?

Werkmethodiek

Hoewel het de taak is van product- en marketingteams om middels continu optimaliseren hun KPI’s te verbeteren, horen zij niet de eigenaar te zijn van continue optimalisatie binnen een organisatie. De werkmethodiek op zichzelf is ook afdelingsoverstijgend. Nu kunnen beide afdelingen met eigen oplossingen gaan werken, maar op de lange termijn is dat simpelweg niet ideaal. Product- en marketingteams moeten beiden heel goed in staat worden gesteld om data te gebruiken, om te valideren, te experimenteren en te leren. Hiervoor zijn tools nodig die zo eenvoudig mogelijk gebruikt kunnen worden. Het uitvoeren van datastudies en validaties moet eigenlijk nagenoeg geen extra werk opleveren. Hoe lastiger het is, hoe vaker het (deels) zal worden overgeslagen.

Deels bij IT

IT is verantwoordelijk voor alle software die je gebruikt; van cms tot analytics-oplossingen, van enquête-tool tot A/B-testsoftware. Je ziet nu nog vaak dat kleine externe oplossingen worden beheerd door marketing- of productteams zelf, maar we zijn in dit privacy-tijdperk op weg naar centralisatie van IT-oplossingen en het beheer hiervan. IT is niet verantwoordelijk voor wat de marketing- en productteams willen optimaliseren, maar ze moeten de uitvoer hiervan voor deze teams zo eenvoudig mogelijk maken. IT beheert de tools achter continue optimalisatie.

Deels bij ceo en board

Continu optimaliseren is dus een taak voor marketing- en productteams en IT maakt het zo eenvoudig mogelijk. Belangrijk is dat een cultuur van valideren en experimenteren één van de DNA-bouwstenen van de organisatie wordt. Je wilt dat er alleen mensen worden aangenomen met een experimentation mindset en dat continu optimaliseren de werkmethodiek, de mores in de organisatie is. Het bewaken van deze mindset en mores is een voorbeeldfunctie en taak van de ceo, waarop de board van de organisatie hem/haar controleert. Als je echt een continue optimalisatiecultuur wilt ontwikkelen, is dit dé manier om het succesvol te organiseren in een onderneming.

Webanalisten
Dit artikel is geschreven door Ton Wesseling, host van het 3-daagse November 2021 Conversion Hotel live event op Texel, voor het analyse- en optimalisatie platform Webanalisten.nl. Het volledige artikel is hier te lezen.