Twinkle | Digital Commerce

Wanneer wordt verleiding misleiding?

2019-12-03
1000562
  • 1:51

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een conceptversie van de leidraad ‘Bescherming van de online consument’ gepubliceerd. De waakhond wil met deze richtsnoer grenzen stellen aan online misleiding, omdat dit slecht is voor consumenten en het vertrouwen in de online economie.

Bedrijven hebben volgens de waakhond online steeds meer mogelijkheden om gegevens die zij hebben verzameld gericht in te zetten om consumenten te verleiden tot bepaalde keuzes of aankopen. De informatie die de consument te zien krijgt, is namelijk vooraf voor hem geselecteerd of wordt in een bepaalde volgorde of context aan hem getoond. Consumenten zijn geneigd die voorgesorteerde keuzes te volgen.

'Onder druk staan'

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de waakhond zei vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal dat het misleiding is als de consument wordt verleid om beslissingen te nemen die hij anders niet had genomen omdat hij onder de druk staat of niet de goede informatie krijgt. ‘Dat kan de consument schaden, net als het vertrouwen in de online economie’, aldus Hijmans van den Bergh. Ook is het schadelijk voor concurrerende bedrijven die de belangen van consumenten wel voorop plaatsen, zo meent ACM. De consumentenregels bepalen dat de consument op basis van juiste en volledige informatie in staat gesteld moet worden om een weloverwogen keuze te maken. Dat is bepalend voor de vraag of de beïnvloeding te ver is gegaan.

Extra uitleg voor bedrijven

Hijmans van den Bergh zei in het radioprogramma dat de ACM met een leidraad een extra uitleg aan bedrijven wil geven over wat wel en niet mag. Maar ze gaf toe dat het soms om een dun lijntje gaat, waarbij volgens haar goed naar de context moet worden gekeken. Maar de klant moet snappen hoe het werkt, de zoekresultaten (is het echt de laatste hotelkamer, zijn er echt nog maar tien producten in die aanbieding te koop?) moeten eerlijk zijn. Is dat niet zo, dan is dat misleiding. Hijmans van den Bergh: ‘Er wordt duidelijk gemaakt wat de norm is. Blijven bedrijven in overtreding, dan zal ACM boetes uitdelen, in de orde van tot 900.000 euro per overtreding of 1 procent van de omzet.’

Begin 2020 definitief

De leidraad is nog in conceptvorm. Bedrijven, belangenorganisaties en andere partijen kunnen nog tot 16 januari reageren op de conceptversie. Begin 2020 verwacht de ACM met de definitieve leidraad te komen.