Twinkle | Digital Commerce

Alleen FNV niet akkoord met cao PostNL

2019-01-18
1000562
  • 1:51

PostNL heeft met drie vakbonden een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor PostNL-personeel en zaterdagbestellers. Het betreft de Bond van Post Personeel, CNV Publieke Diensten en VHP2. FNV heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen en dreigt met acties.

Met de drie vakbonden is afgesproken dat de circa 18.000 medewerkers van PostNL en 500 zaterdagbestellers een structurele loonsverhoging krijgen van 3 procent. De nieuwe cao loopt, met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020. Ook krijgen alle medewerkers die onder deze cao’s vallen begin 2020 een eenmalige uitkering van 100 euro bij een voltijd dienstverband.

Extra pakketbezorgers

Naast de loonafspraken hebben de vakbonden en de post- en pakketdienst afgesproken dat PostNL dit jaar vijfhonderd extra pakketbezorgers in dienst neemt om het toenemende aantal verstuurde pakketjes aan te kunnen. Daarnaast komen tweehonderd huidige pakketbezorgers met een tijdelijk contract in aanmerking voor een vaste baan. ‘Gelet op de financiële situatie van het bedrijf op dit moment is dit volgens ons het maximale wat we uit deze onderhandelingen kunnen halen’, stelt Joost Bol, bestuurder Bond van Post Personeel. ‘Onbegrijpelijk dat de andere bonden dit als positief resultaat waarderen’, reageert FNV fel bij monde van Ger Deleij, bestuurder FNV Publiek Belang. ‘Mensen gaan er op deze manier in koopkracht op achteruit. Bovendien blijft PostNL de flexibilisering van de arbeid kost wat kost doorzetten. Dit is volstrekt onacceptabel.’

Eisen FNV

FNV dreigt dan ook met acties. De bond wil voor dit jaar een structurele loonstijging van 5 procent met een minimum van 100 euro per maand, en gelijke beloning voor gelijk werk voor alle werkers bij PostNL. Daarnaast wil FNV dat PostNL de flexibilisering terugdringt net als de verhouding tussen vaste krachten en werknemers met een flexibel contract. Ook moeten uitzendkrachten en contracting-medewerkers die langer dan 52 weken bij de dienst werkzaam zijn, een vast contract aangeboden krijgen.

Frontale aanval

Eind vorig jaar wilde FNV ook al gaan staken bij PostNL. Hierdoor dreigden pakketjes tijdens de drukke kerstperiode vertraging op te lopen. Via een kort geding wist PostNL de stakingen uiteindelijk te voorkomen. ‘Door juist nu actie te gaan voeren kiest FNV willens en wetens voor de frontale aanval op de belangen van de klanten, PostNL en de medewerkers, die zij zegt te vertegenwoordigen’, liet PostNL destijds weten.