Twinkle | Digital Commerce

Hogescholen starten Retail Innovation Platform

2017-10-25
1000562
  • 1:04

Winkeliers in Nederland kunnen binnenkort terecht op het Retail Innovatie Platform voor praktijkgerichte informatie en onderzoeksresultaten. Acht hogescholen starten het platform, dat lectoraten, brancheorganisaties en retailers verbindt.

Gebruikers van het platform delen onder meer kennis over onderzoeken op het gebied van e-commerce, instore technologie, de vitaliteit van winkelgebieden en duurzaamheid. De initiatiefnemers hebben een subsidie ontvangen van Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA om het platform de komende twee jaar te ontwikkelen.

Online kennisportal

Onder andere Thuiswinkel.org, INretail en de E-commerce Foundation zijn als partner aangesloten bij het initiatief. Met een subsidie van de Stichting Innovatie Alliantie ontwikkelen de hogescholen samen met TKI CLICK NL het platform de komende twee jaar door. Naast de uitbreiding van het netwerk van deelnemende kennisinstellingen en de ontwikkeling van een online kennisportal staat een gezamenlijk onderzoeksprogramma gepland, dat aansluit op de Retail Innovatie Agenda en het landelijke onderzoeksprogramma Shopping Tomorrow.

Belangrijke inzichten

'Praktijkgericht onderzoek naar retailinnovatie door hogescholen kan winkeliers belangrijke inzichten opleveren die hen helpen te innoveren', aldus Jesse Weltevreden, lector Digital Commerce van de Hogeschool van Amsterdam. 'Onderzoek op hogescholen heeft vaak een lokale of regionale focus en geniet (inter)nationaal nog weinig bekendheid. Met dit platform willen wij onze kennis en expertise bundelen en beter ontsluiten voor de sector.’